Friday, November 23, 2012

သမၼတဦးသိန္းစိန္၏ ၁၉ ႏို၀င္ဘာ တစ္ေန႔တာႏွင့္ ကြၽန္ေတာ့္အျမင္

( ကိုေမာင္ၿခိမ္႔ ၿမန္မာက်ဴဳးပစ္ဖိုရမ္တြင္ သတင္းဖတ္ၿပီး ၿမန္မာႏိူင္ငံေရး ေဆြးေႏြးထားေသာ ပို႔စ္ေလး ၿပန္ရွယ္ေပးလိုက္ပါသည္။)

သမၼတအိုဘားမားႏွင့္ေတြ႕ဆုံမွဳ

ၿမန္မာသမၼတဦးသိန္းစိန္သည္ ၁၉ ႏို၀င္ဘာလ နံနက္ ၁၁ နာရီခန္႔တြင္ မိနစ္ ၃၀ခန္႔ၾကာ အေမရိကန္သမၼတျဖင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံအေရးကိစၥမ်ား ေဆြးေႏြးသည္။ အေမရိကန္သမၼတ၏ အရွိန္အ၀ါၾကီးမွဳ၊ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား၏ ၾသဇာသက္ေရာက္မွဳ (အေနာက္ေၾကာက္ေရာဂါ) ၊ အာရွ ႏွင့္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား၏ ရင္းႏွီးကြာျခားမွဳေၾကာင့္ သမၼတဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ အိုဘားမားတို႔ ေတြ႕ဆုံမွဳမွာ ထင္ထားသေလာက္ထက္္ ရင္ႏွီးမွဳ အားနည္းခဲ့ရပါသည္။

 သို႕ေသာ္လည္း ၿပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လမ္းေၾကာင္းကို ေလွ်ာက္လွမ္းလာေသာ ဦးသိန္းစိန္အား အိုဘားမား လာေရာက္အားေပးသည္ ၿဖစ္သည့္အေလ်ာက္ ဦးသိန္းစိန္မွ ႏိုင္ငံေတာ္တိုးတက္ေရး၊ ဒီမိုကေရစီ စံႏွဳန္းျမင့္မားေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပညာအရည္အေသြး ၿမင့္မားေရးအတြက္ အေမရိကနဲ႕ ဆက္လက္ပူးေပါင္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း Move forward ေဆာင္ပုဒ္ကဲသို႕ လုပ္ေဆာင္မည္ဟု ကတိေပးကာ၊ သမၼတ အိုဘားမားမွ လူအခြင့္အေရးမ်ားကို ပိုမိုတိုးတက္လုပ္ကိုင္ျပီး ႏွဴကလီးယားလက္နက္မ်ား ပိုင္ဆိုင္ရန္ၾကိဳးပမ္းျခင္းမ်ိဳး မလုပ္ရန္ ေျပာၾကားကာ အေမရိကမွ ဆက္လက္ပူးေပါင္းသြားမည္ဟု ေၿပာၾကားသြားပါသည္။

 ယခုလို အိုဘားမား ၿမန္မာျပည္လာေရာက္ေသာေၾကာင့္ ကမၻာႏိုင္ငံေရးသမိုင္းထဲတြင္ ၿမန္မာႏိုင္ငံကို လူပိုသိလာခဲ့ပါသည္။ ပိုျပီးေတာ့လဲ ဂရုထားမိၾကသည္။ အိုဘားမားကိုယ္တိုင္ ၿမန္မာနိုင္ငံလာသည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံလိုေသာ တျခားႏိုင္ငံမ်ား လာေရာက္ႏိုင္ပါသည္။ အလြန္ေကာင္းေသာ အခ်က္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရပါသည္။ အႏွစ္ႏွစ္အလလက ၾကားေန၀ါဒလိုလို၊ တရုတ္၏ ျပည္နယ္တခုလိုလိုေနရေသာ အခ်ိန္ကာလမွ ယခုအခါ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ႏိုင္ငံေရး စီးပြားေရး အခ်က္အၿခာအျဖစ္ ရပ္တည္လာရမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ တိုးတက္လာမည့္ အရိပ္အေယာင္မ်ားကို မွဳန္ၿပၿပေတြ႕လာရျပီျဖစ္ပါသည္။ ၿပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မွဳကိုသာ အဓိကထားဆက္ဆံကာ ၿပည္သူလူထုအတြက္ မငဲ့ကြက္ေသာ စီးပြားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမွဳမ်ား၊ အေဆြအမ်ိဳး အသိုင္းအ၀ိုင္းကိုသာ အားေပးအားေျမာက္လုပ္မွဳမ်ားကို ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ရြံ႕ရွာစက္ဆုပ္လာေသာေၾကာင့္ အေနာက္လႊမ္းေသာ အေနာက္မွ လာေရာက္မည့္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမွဳမ်ားႏွင့္ မွ်တစြာ လုပ္ကိုင္မွဳမ်ား ေမွ်ာ္လင့္သည့္ စိတ္ဓာတ္ေၾကာင့္ တမူထူးၿခားလာမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရပါသည္။


ထို္္င္း၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ယင္လတ္

 အိုဘားမားႏွင့္ေတြ႕ဆုံၿပီးလ်င္ျပီးခ်င္း သမၼတ ဦးသိန္းစိန္မွာ ခ်က္ျခင္းဆိုသလို ဖႏြမ္းပင္ အာဆီယံ အာရွ အစည္းအေ၀းသို႔ ျပန္သြားကာ ထိုင္း၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ယင္လတ္ႏွင့္ ညေန ၃း၄၅ နာရီတြင္ ေတြ႕ဆုံပါသည္။ ထိုကဲ့သို႕ ေတြ႕ဆုံရာတြင္ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ယင္လတ္ႏွင္႔ ယခင္က ႏွစ္ၾကိမ္ေတြ႕ဆုံဖူးသည့္ အခ်က္ႏွင့္ အာရွႏိုင္ငံသား အထူးသျဖင့္ အိမ္နီးခ်င္း ထိုင္းႏိုင္ငံျဖစ္သည္အတြက္ေၾကာင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္ေတြ႕ဆုံမွဳမွာ အလြန္အင္မတန္ရင္းႏွီးဟန္ျပသျပီး ပိုမိုေႏြးေထြးမွဳကို ျဖစ္ေပၚေစခဲ့ပါသည္။

အဓိကေဆြးေႏြးမွဳမ်ားမွာ ထား၀ယ္ေရနက္ဆိပ္ကမ္း တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ စက္မွဳဇုန္၊ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားစက္ရုံ၊ ေရေပးေ၀ေရး၊ စြန္႕ပစ္ပစၥည္းစနစ္ တည္ေဆာက္ေရး ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ ရထားပို႕ေဆာင္ေရး ကိစၥမ်ားကို ေကာ္မတီမ်ားဖြဲ႕ကာ ၂၀၁၅တြင္ အျပီးတည္ေဆာက္ရန္ တိုင္ပင္ၾကကာ ႏွစ္ႏိုင္ငံသေဘာတူညီမွဳမ်ားကို ၿပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ႏွစ္ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ား တႏိုင္ငံႏွင့္တႏုိင္ငံ လည္ပတ္မွဳမ်ားအတြက္ ဖိတ္ၾကားမွဳမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ နာရီ၀က္ခန္႕ၾကာေတြ႕ဆုံေသာ္လည္း ေႏြးေထြးမွဳ ၾကိဳတင္ညိွႏိွဳင္းမွဴမ်ား၊ ျငိမ္ခ်မ္းလာေသာ နယ္စပ္ေဒသ အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ထိုင္းႏွင့္ ဆက္ဆံေရးမ်ား ပိုမိုေကာင္းမြန္လာသည္။ ႏွစ္ႏိုင္ငံၾကား ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ တည္ရွိေသာ နယ္စပ္ေဒသ ကုန္သြယ္မွဳမ်ား ယခင္ထက္ ပိုမို အားေကာင္းလာမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရပါသည္။ တရုတ္ထြက္ကုန္မ်ားထက္ ပိုမိုအေရအေသြးေကာင္းမြန္ေသာ ထိုင္းထြက္ကုန္မ်ား ၀င္ေရာက္လာပါက အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းလာႏိုင္ပါသည္။ ၿပည္သူမ်ားအတြက္ ထား၀ယ္ေဒသ အလုပ္အကိုင္မ်ား တိုးပြားလာမည္ျဖစ္သည္ဟု ခန္႕မွန္းမိပါသည္။

ဂ်ပန္၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ဟိုရွီဟီကိုႏိုဒို

ထိုင္း၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ေတြ႕ဆုံျပီးေသာ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္သည္ ဆက္လက္ျပီး ညေန ၄း၂၀ နာရီခန္႕တြင္ ဂ်ပန္၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ဆက္လက္ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။ ထိုင္း၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ေတြဆုံစဥ္ကဲ့သို႕ မရင္းႏွီးေသာ္လည္း ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ဆက္ဆံလာေသာ အာရွႏိုင္ငံသားျဖစ္သည္႔ ဂ်ပန္၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ေတြ႕ဆုံမွဳမွာ ရင္းႏွီးဟန္အျပည့္ျဖင့္ ခိုင္မာေသာ ဆက္ဆံမွဳမ်ားကို ၿပသသည္ သေဘာတရားမ်ားကို ေတြ႕ခဲ့ရပါသည္။

ဂ်ပန္ႏွင့္ေတြ႕ဆုံမွဳမွာ ၿမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အလြန္အင္မတန္ အက်ိဳးရွိလွပါသည္။ ေတြ႕ေတြ႕ခ်င္း ၿမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တင္ရွိေနေသာ ေၾကြးျမီမ်ားကိုေလ်ာ့ခ်ေပးမည္႔အေၾကာင္း၊ ငလ်င္လွဳပ္သည္ၾကားေသာေၾကာင့္ စိတ္မေကာင္းျဖစ္မိေၾကာင္း၊ ၿမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အခက္အခဲမ်ားျဖစ္လာပါက ကူညီေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အေရွ႕ေတာင္အာရွ အားကစားပြဲအတြက္ လိုအပ္ေသာ တည္ေဆာက္ေရး ဆက္သြယ္ေရး ကိစၥမ်ားကို ကူညီသြားမည္ဟု ဂ်ပန္၀န္ၾကီးခ်ဳပ္မွ ေၿပာၾကာသြားသည္။ အလြန္အင္မတန္ကို အားရမိလိုက္ပါသည္။ ထိုအျပင္ သီလ၀ါ စက္မွဳဇုန္ေဆာက္လုပ္ရန္ႏွင့္ ထိုင္းႏွင့္ ျပဳလုပ္မည့္ ထား၀ယ္ေရနက္စီမံကိန္း၏ အဓိက ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမည့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံျဖစ္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ား ေဆြးေႏြးၾကပါသည္။

ဂ်ပန္ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံမွဳမွာ ၿမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အထူးပင္အက်ိဳးမ်ားလွပါသည္။ လိုအပ္သည္ နည္းပညာမ်ားအတြက္ ဂ်ပန္သို႔ ေခၚယူသင္ၾကားေပမည္။ လိုအပ္သည္ အေျခခံအေဆာက္အအုံအတြက္ ဂ်ပန္မွာ ကူညီ ေဆာက္လုပ္ေပးမည္၊ ကြၽန္ေတာ္တို႕ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အလြန္အင္မတန္အက်ိဳးရွိလွေသာ အစည္းအေ၀းတစ္ခု ၿဖစ္ခဲ့ပါသည္။ လက္ေတြ႕အားျဖင့္ ၿမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းတြင္ ဂ်ပန္လူမ်ိဳးမ်ား ေျခခ်င္းလိမ္ကာ လာေရာက္လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေနသည္ကို လက္ေတြ႕ေတြ႔ႏိူင္ပါသည္။

တရုတ္၀န္ၾကီးခ်ဳပ္၀မ္ၾကားေပါင္

ထိုအစည္းအေ၀းမွာ ႏွစ္ႏိုင္ငံတည္း သီးသန္႕ေတြ႕ဆုံသည္မဟုတ္ပဲ အာဆီယံေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ တရုတ္ႏိုင္ငံ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ေတြ႕ဆုံပြဲ ၿဖစ္ေသာေၾကာင့္ သာမန္ အစည္းအေ၀းတစ္ခုသာ ၿဖစ္သည္ဟု ဆိုလို႔ရပါသည္။ ထိုအစည္းအေ၀းတြင္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္မွ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္ကတည္းက အာဆီယံ-တရုတ္ဆက္ဆံေရး ဆက္လက္တိုးျမင့္လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း။ အနာဂါတ္ တရုတ္မ်ိဳးဆက္ႏွင့္ ျပည္သူလူထု အက်ိဳးကို ေက်းဇူးျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေဒသတြင္ တည္ျငိမ္ေရးကိုလည္း ပိုမိုဂရုစိုက္လာဖို႕ လိုအပ္ေၾကာင္း (တရုတ္က အာဆီယံ ကြၽန္းေတြ လိုက္လုေနတာကို) ။ တရုတ္ကုန္စည္ျပပြဲမွာ သမၼတဦးသိန္းစိန္က ေၿပာခဲ့သလို ႏွစ္ႏိုင္ငံ Win-Win Situation ၿဖစ္ေအာင္ ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ပါမည္အေၾကာင္း ထပ္မံေျပာဆိုသြားပါသည္။

သမၼတတစ္ေန႔တာ အစည္းအေ၀း နိဂုံး

မနက္ခင္းတြင္ အေမရိကန္ႏွင့္ ေတြ႕ကာ ညေနခင္းတြင္ တရုတ္ႏွင့္ အဆုံးသတ္သြားသည့္ သမၼတဦးသိန္းစိန္ ၏ အစည္းအေ၀းမ်ားတြင္ ထိုင္းႏွင့္ ဂ်ပန္ေတြ႕ဆုံမွဳသည္ အလြန္အင္မတန္ ေအာင္ျမင္ခဲ့ပါသည္။ ထိုအတူ အေမရိကႏွင့္ ဆက္လက္ကာ အတူတကြ ဆက္ဆံေရးမ်ား ဆက္လုပ္ေနျပီး တရုတ္ၾကီးႏွင့္ အနည္းငယ္ ခပ္တန္းတန္း အေျခအေနမ်ားကို ျမင္လိုက္ရပါသည္။

သမၼတဦးသိန္းစိန္သည္ သမၼတ တက္ေရာက္ခ်ိန္မွ ယေန႕အထိ ဆက္တိုက္ စဥ္ဆက္မျပတ္ဆိုသလို ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရး စိမံကိန္းမ်ားကို တိုးတက္ရန္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ တဆစ္ခ်ိဳး စီးပြားေရးစနစ္တခုကို ဖန္တီးျခင္း၊ လိုအပ္သည္ နည္းပညာမ်ားရရွိရန္ ဖန္တီးျခင္းတို႕ကို ၿပဳလုပ္ေနသည္မွာ ထင္ရွားပါသည္။ ထိုအတူ ႏိုင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရးအရ ႏို၀င္ဘာလ ၁၉ရက္ေန႕သည္ ၿမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေရးပါေသာ ႏိုင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရးေန႕အျဖစ္ တည္ရွိမည္ ၿဖစ္ပါသည္။

တုိင္းရင္းသားအေရး

တိုင္းရင္းသားမ်ား အေရးတြင္ ကြၽန္ေတာ္အျမင္ကုိ ဆုိရလ်င္ ကခ်င္ႏွင့္ ၿဖစ္ပြားေနေသာ တိုက္ပြဲမ်ားမွာ သာမန္ ကခ်င္တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ဗမာတပ္မေတာ္တိုက္ပြဲမ်ားဟု မျမင္မိပါ။ ေလာဘေဇာတိုက္ေနေသာ လက္တဆုတ္စာ ကခ်င္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ေနာက္ကြယ္က ေဒသတြင္း ျငိမ္းခ်မ္းမွဳ မရွိေအာင္ ႏိုင္ငံတကာ စာမ်က္ႏွာတြင္ ၿမန္မာႏိုင္ငံကို မ်က္ႏွာပ်က္ေအာင္ ဖန္တီးေနေသာ တရုတ္၏ ကခ်င္လက္တဆုတ္စာ လူမ်ားကို ေသြးထိုးေနသည္ဟု ၿမင္မိပါသည္။ ကြၽန္ေတာ္သိထားသေလာက္ ကခ်င္မ်ား လက္ရွိေထာင္ထားေသာ ေၿမျမဳပ္ဗုံးမ်ားကို ေရွ႕တန္းစစ္မ်က္ႏွာမွ တပ္သားမ်ား အလြန္အင္မတန္ ေၾကာက္ရြံ႕စြာ ရင္ဆုိင္ေနရပါသည္။ ထိုေဒသသို႕သြားေရာက္ေသာ သတင္းေထာက္တစ္ေယာက္၏ တိုးတိုးတိတ္တိတ္သတင္းမ်ားမွ သိရပါသည္။ ထိုအျပင္ ယမန္ေန႕ က အုိဘားမာလာခ်ိန္ႏွင့္ အခ်ိန္ကိုက္စြာ ကခ်င္ဖက္မွာ ထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္လာသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ ထိုေၾကာင့္ ကခ်င္ႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းမွဳမွာ ၂၀၁၃ တြင္ ဆက္လက္ တည္ရွိေနဦးမည္ဟု ခန္႕မွန္းမိပါသည္။

ရခိုင္ ရိုဟင္ဂ်ာ ဘဂၤလီအေရးအခင္းကိုလည္း သာမန္ ရခိုင္ေဒသခံလူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ ဘဂၤါလီတို႕႔ အတူတကြ ေနထိုင္မွဳ ပ်က္ယြင္းခဲ့သည္မွာ ေက်ာက္ျဖဴဆိပ္ကမ္း၊ တရုတ္ပိုက္လိုင္း ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္တည္ရွိေနမည္ဟု သံသယျဖစ္မိပါသည္။ ထိုအေရးမွာ ေန႕ခ်င္းေျဖရွင္းရႏိုင္မည္မဟုတ္ပဲ ေရရွည္ေျဖရွင္းကာ ေက်ာက္ျဖဴစီမံကိန္းကို ဆက္လက္ ေစာင့္ၾကည့္ရပါေတာ့မည္။

ျပည္တြင္း ႏိုင္ငံေရး

ျပည္တြင္းႏိုင္ငံေရးသည္ ယခုအခ်ိန္တြင္ အေတာ္အတန္အသင့္ တည္ျငိမ္သည္ဟု ဆိုိလုိ႔ရပါသည္။ သို႕ေသာ္ လႊတ္ေတာ္အတြင္း တပ္မေတာ္သား ၂၅% တည္ရွိေနမွဳမွာ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ပတ္ခန္႕က လြတ္ေတာ္မွ အေျခခံဥပေဒ ခုံရုံးအေပၚ အာဏာရယူလိုမွဳတြင္ တပ္မေတာ္သား ၂၅% ၏ မဲေၾကာင့္ သာ လႊတ္ေတာ္မွ အႏိုင္က်င့္မွဳ သက္သာခဲ့သည္ဟု ထင္မိပါသည္။ ထိုေၾကာင့္ ၂၀၁၅ မတိုင္ခင္အထိ လႊတ္ေတာ္တြင္ တပ္မေတာ္သား ၂၅%တည္ရွိမွဳကို လက္မခံလိုေသာ္လည္း လက္ခံေနရမည့္ အခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ သို႕ေသာ္ လာမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ၂၅%မွ ၁၅% သို႕မဟုတ္ ၁၀% အထိ ေလ်ာ႔ခ်ရန္ NLD ႏွင့္ တျခားေသာ တိုင္းရင္းသားႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွာ ၀ိုင္း၀န္းၾကိဳးစားသင့္ပါသည္။ သို႕ေသာ္လည္း NLD အေနျဖင့္ တျခားေသာ ပါတီငယ္မ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားကို စည္းရုံးႏိုင္မွဳမွ အလြန္အင္မတန္ အားနည္းေနေသးသည္ကို အထင္အရွားေတြ႕ေနရပါေသးသည္။ NLD လက္ရွိအမတ္မ်ားမွ ေသာ္လည္းေကာင္း ၿပည္ခိုင္ျဖိဳးမွ ေခါင္းေဆာင္အခ်ိဳ႕ ဦးေဆာင္က တပ္မေတာ္ပါ၀င္မွဳ ေလ်ာ႔ခ်ႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ၂၀၁၃ အတြက္ ၾကိဳတင္ နမိတ္ဖတ္မိပါသည္။

ယခင္နအဖမ်ားကို ထိမ္းခ်ဳပ္ေရး ႏွင့္ အျပစ္ေပးေရး

ယခင္ နအဖဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းမ်ား၏ အျပစ္မ်ား ၿပန္လည္ေဖာ္ထုတ္ကာ ထိုအျပစ္မ်ားအတြက္ ထိုက္တန္ေသာ အျပစ္မ်ားေပးရန္ တခ်ိဳ႕ေသာ သူမ်ားက ေၿပာဆိုေနၾကသည္ကို ၾကားသိရပါသည္။ ၾကားမိသေလာက္ လက္ရွိ ႏိုင္ငံေရးေလာကတြင္ တည္ရွိေနေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ ဦးသိန္းညႊန္႕၊ ဦးခင္ေမာင္ေဆြ၊ မင္းကိုႏိုင္၊ ကိုကိုၾကီး တို႕ ႏွဳတ္မွ ထြက္ရွိလာမွဳ မေတြ႕ရပါ။ ယေန႕လွဳပ္ရွားေနရေသာ ၿမန္မာႏိုင္ငံအေရးကိစၥမ်ားသည္ သမၼတဦးသိန္းစိန္ ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ ႏွစ္ဦး ယခင္နအဖ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းမ်ား အေပၚ အေရးမယူႏိုင္ရန္ အေျခခံဥပေဒတြင္ထည့္သြင္းေရးခဲ့သကဲ့သို႕ ထိုသူတို႕အား ခြင့္လြတ္ရန္ သေဘာတူညီမွဳမ်ား အေပးအယူလုပ္ထားေသာ အေျခအေန ဟု ခန္႕မွန္းမိပါသည္။ ထိုေၾကာင့္ ထိုသူမ်ားအား အေရးယူမွဳသည္ ၿဖစ္လ်င္ေသာ္မွ ၂၀၁၅ ေနာက္ပုိင္း ၃-၄ႏွစ္ခန္႕မွသာ ၿဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏိုင္မည္ ၿဖစ္ျပီး၊ ၿဖစ္ႏိုင္ေျခရာခိုင္ႏွဳန္းမွာ ၂၀-၃၀ ခန္႕သာ ရွိပါသည္။ ကြၽန္ေတာ္တို႕ ထိုကိစၥကို ခြင့္လႊတ္လိုက္ရပါမည္။

ေလာဘအရင္းတည္ လာဘ္စားမွဳ

သို႕ေသာ္ လြန္ခဲ့ေသာ အပတ္က စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္က လာဘ္လာဘယူေသာ၊ စီမံခန္႕ခြဲမွဳညံဖ်င္းေသာေၾကာင့္ ေငြစာရင္းကြာျခားမွဳကို လြတ္ေတာ္မွာ ေၾကျငာလိုက္ေသာအခါ သက္ဆိုင္ရာ ၀န္ၾကီးဌာနမ်ားသည္ ရက္မဆိုင္းပဲ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္တင္ျပေသာ ကြာျခားမွဳကို ေၿဖရွင္းျပီးေၾကာင္း သတင္းစာထဲတြင္ ထည့္ၾကပါသည္။ ၾကိဳတင္ညွိႏွိဳင္း သံစဥ္ရိုက္ထားမွဳမ်ားဟု ထင္ရေလာက္ေအာင္ ဆက္တိုက္ လုပ္ကိုင္မွဳမ်ားကိုေတာ့ အလြန္အင္မတန္ စိတ္ပ်က္မိလွပါသည္။

ကြၽန္ေတာ္ေဖ႔စ္ဘြတ္ခ္တြင္ ဖတ္ရေသာ ကြန္႕မန္ကို အတိုခ်ဳပ္ျပန္ေျပာရလ်င္ Greed drive corruption ေလာဘျဖင့္ ရယူေသာ လာဘ္စားမွဳမ်ိဳးကို ကြၽန္ေတာ္တို႕တစ္ေတြ အဓိက တိုက္ထုတ္ရပါမည္။ စား၀တ္ေနေရး လိုအပ္ခ်က္ေၾကာင့္ ရယူျခင္းထက္ ေလာဘေၾကာင့္ ရယူေသာ လာဘ္စားမွဳသည္ တိုင္းျပည္အတြက္ အလြန္အင္မတန္ နစ္နာေစကာ ႏိုင္ငံတကာတြင္လည္း နာမည္ပ်က္ေစပါသည္။ ထိုကဲ့သို႕ လာဘ္စားမွဳမ်ိဳး ၀ိုင္း၀န္းတိုက္ဖ်က္ၾကပါစို႕။

နိဂံုး

ကြၽန္ေတာ္ ယခုေရးသားမွဳမ်ားသည္ လက္ရွိအစိုးရအေပၚ ခ်ီးက်ဳးမွဳမ်ားသည္ ဖားသည္၊ ဆဲြေဆာင္မွဳကို ခံရသည္ဟု ဆိုေကာင္းဆိုရပါမည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ႏွစ္ခန္႕က ထိုကဲ့သို႕ အေျခအေနမ်ိဳးကို မျမင္ရပါ။ ကြၽန္ေတာ္အေနျဖင့္ ေကာင္းေအာင္က်ိဳးစားေနသူကို ေကာင္းလာပါသည္ဟု ခ်ီးက်ဳးေပးရမည္ဟု ခံယူပါသည္။ ကြၽန္ေတာ္တို႕သည္ လူသားမ်ားျဖစ္သည့္အတြက္ ကိုယ္႔ကို ခ်ီးက်ဳးေျပာၾကားပါက ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ပါသည္။ ထိုသို႕ အေျပာခံရသည္ႏွင့္အညီ ဆက္လက္ အေကာင္းေျပာခံလိုပါသည္။ ထိုေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႕သည္ ဆိုး၀ါးခ်ိန္မွ ဆိုးသည္ဟု အတိုက္အခံေျပာသကဲ့သို႕ ေကာင္းခ်ိန္မွာ ေကာင္းလာသည္ဟု ခ်ီးက်ဳးရန္လဲ လိုအပ္သည္ဟု ထင္ပါသည္။

ကြၽန္ေတာ္တို႕ လမ္းေတြ အမ်ားၾကီး ေလွ်ာက္ရပါအုန္းမည္။ ၾကိဳးစားမွဳေတြ ဒီထက္ ပိုလုပ္ရပါအုန္းမည္။ ၾကိဳးစားမွဳမ်ားကို ရပ္တန္႕မသြားေအာင္ ၀ိုင္း၀န္းလုပ္ၾကဖို႕ လိုအပ္ပါသည္။ အေႏွာက္အယွက္မေပးမိေအာင္ ၾကိဴးစားရပါမည္။

ယေန႕အခ်ိန္အခါသည္ ေတာ္လွန္ေရးကာလဟု ကြၽန္ေတာ္မထင္ေတာ့ပါ။ ယေန႕အခ်ိန္အခါသည္ တည္ေဆာက္ေရးကာလကို ရုန္းကန္ရေတာ့မည္ဟု ကြၽန္ေတာ္ျမင္မိပါသည္။ ထိုကာလသည္ အလြန္အင္မတန္ လွိဳင္းတပိုး မ်ားျပားပါသည္။ ထိုေၾကာင့္အမ်ိဳးသားေရးစိတ္ဓါတ္ျဖင့္ စည္းလုံးရန္ လိုအပ္ေနပါသည္ဟု ေျပာၾကားရင္း Let's move forward.

ေမာင္ၿခိမ္႔
(၂၀ ႏိူု၀င္ဘာ ၂၀၁၂)

ကိုးကား
http://www.president-office.gov.mm/
https://www.facebook.com/7daynews  
https://www.facebook.com/ElevenMediaGroup
တိုးတိုးတိတ္တိတ္သတင္းမ်ားေပးေသာ သတင္းေထာက္။
 http://www.mmcpcommunity.net

18 comments:

 1. က်မ တို႕ လို လူၿပိန္းမ်ား နားလည္ေအာင္ ရွင္းလင္းစြာေရးၿပေပးေသာ ဦးေမာင္ၿခိမ့္ အား အထူးေက်းဇူူးတင္ပါတယ္ ။
  ဦးေမာင္ၿခိမ့္ ၊ တီတီ ဆိြ ႏွင့္ ဂ်ဴးဂ်ဴးေလး တို႕ မိသားစု က်မ္းမာ ေပ်ာ္ရႊင္ၾကပါေစေၾကာင္း ဆုေတာင္းလိုက္ပါတယ္ ရွင္ ။

  ReplyDelete
 2. ထိုေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႕သည္ ဆိုး၀ါးခ်ိန္မွ ဆိုးသည္ဟု အတိုက္အခံေျပာသကဲ့သို႕ ေကာင္းခ်ိန္မွာ ေကာင္းလာသည္ဟု ခ်ီးက်ဳးရန္လဲ လိုအပ္သည္ဟု ထင္ပါသည္။


  Right, Bravo UChaint :)

  ReplyDelete
 3. ေထာက္ခံပါတယ္...

  :)

  ReplyDelete
 4. Strongly agree with u.

  ReplyDelete
 5. totally agree with you.

  ReplyDelete
 6. ရွင္းရွင္းလင္းလင္းသံုးသပ္ျပသြားတာ သိပ္ေကာင္းပါတယ္..။
  ခ်ီးက်ဴးသင့္ခ်ိန္ ခ်ီးက်ဴးရမယ္ဆိုတာကိုလည္း ေထာက္ခံပါတယ္။

  ReplyDelete
 7. Yes, It is right. Now, Myanmar needs unity and we all should have positive attitude.
  As for RIT student, I am very proud of you.
  But, very disappointed for Paw Gyi (Aung Naing Moe, EC 96)

  ReplyDelete
 8. တကယ့္ကို ေထာက္ခံပါတယ္။ တင္ျပသြားတာ တအားရွင္းတဲ့အတြက္ တကယ့္ကို သေဘာက်ႏွစ္ျခိဳက္မိပါတယ္။ အစ္ကိုၾကီး ဦးေမာင္ျခိမ့္ကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

  ReplyDelete
 9. ဦးေမာင္ၿခိမ့္ ေဆာင္းပါးဖတ္ရတ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ကြက္ကြက္ကြင္းကြင္း လင္းသြားပါေပတယ္..Bravo ..!

  ReplyDelete
 10. ႀကိဳက္သြားၿပီဆက္ေရးပါ

  ReplyDelete
 11. အစ္မဆြိ..
  ၀င္လည္ရင္းၾကံဳလို႔ ဖတ္ခ်င္တာေလးေတြ ဆတ္လုိက္ရတာ ေက်းဇူးပါေနာ္။

  ReplyDelete
 12. ကြၽန္ေတာ္တို႕ လမ္းေတြ အမ်ားၾကီး ေလွ်ာက္ရပါအုန္းမည္။ ၾကိဳးစားမွဳေတြ ဒီထက္ ပိုလုပ္ရပါအုန္းမည္။ ၾကိဳးစားမွဳမ်ားကို ရပ္တန္႕မသြားေအာင္ ၀ိုင္း၀န္းလုပ္ၾကဖို႕ လိုအပ္ပါသည္။ အေႏွာက္အယွက္မေပးမိေအာင္ ၾကိဴးစားရပါမည္။ Agree with U Chaint :)

  ReplyDelete
 13. ေလာဘျဖင့္ ရယူေသာ လာဘ္စားမွဳမ်ိဳးကို ကြၽန္ေတာ္တို႕တစ္ေတြ အဓိက တိုက္ထုတ္ရပါမည္။ စား၀တ္ေနေရး လိုအပ္ခ်က္ေၾကာင့္ ရယူျခင္းထက္ ေလာဘေၾကာင့္ ရယူေသာ လာဘ္စားမွဳသည္ တိုင္းျပည္အတြက္ အလြန္အင္မတန္ နစ္နာေစကာ ႏိုင္ငံတကာတြင္လည္း နာမည္ပ်က္ေစပါသည္။ ထိုကဲ့သို႕ လာဘ္စားမွဳမ်ိဳး ၀ိုင္း၀န္းတိုက္ဖ်က္ၾကပါစို႕။
  ၾကိဳးစားမွဳမ်ားကို ရပ္တန္႕မသြားေအာင္ ၀ိုင္း၀န္းလုပ္ၾကဖို႕ လိုအပ္ပါသည္။ အေႏွာက္အယွက္မေပးမိေအာင္ ၾကိဴးစားရပါမည္။.....:)

  ReplyDelete
 14. I also agree with this view..

  ေလာဘေဇာတိုက္ေနေသာ လက္တဆုတ္စာ ကခ်င္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ေနာက္ကြယ္က ေဒသတြင္း ျငိမ္းခ်မ္းမွဳ မရွိေအာင္ ႏိုင္ငံတကာ စာမ်က္ႏွာတြင္ ၿမန္မာႏိုင္ငံကို မ်က္ႏွာပ်က္ေအာင္ ဖန္တီးေနေသာ တရုတ္၏ ကခ်င္လက္တဆုတ္စာ လူမ်ားကို ေသြးထိုးေနသည္ဟု ၿမင္မိပါသည္

  ReplyDelete
 15. အခ်က္က်က် သံုးသပ္ျပသြားတာ သေဘာက်တယ္။
  သေဘာထားႀကီးရမွာကို သိထားေပမယ့္ ေၾကးနီေတာင္ကိစၥလိုမ်ဳိး သူတို႔ကိုင္တြယ္ပံုကို ျမင္ရျပန္ေတာ့ ေဒါသအေတာ္ထြက္ရျပန္တယ္။
  ဦးၿခိမ့္စာေရးေကာင္းပါတယ္။ အလယ္အလတ္လမ္းစဥ္ကေန ရႈျမင္ၿပီး
  ေရးထားတဲ့ အဆင့္အတန္းျမင့္ေရးလက္ပါ။

  ReplyDelete
 16. After seeing recent crashdown in Monya, all my impression on U Thein Sein were gone completely. Do not regret whoever like him later on. Cheer!

  ReplyDelete
 17. လံုး၀ေထာက္ခံပါတယ္.

  ReplyDelete