Friday, August 12, 2011

ႏိူင္ငံေတာ္ကို ဘာေၾကာင္႔စြန္႔ခြါ ....

ဦးၿခိမ္႔မွ ၿမန္မာ႔အလင္းသတင္းစာပါ ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္ကို တံု႔ၿပန္ေရးသားထားေသာ ပို႔စ္ၿဖစ္ပါသည္။ ၿမန္မာက်ဴးပစ္ဖိုရမ္မွ ကူးယူေဖာ္ၿပပါသည္။

-------------------------------------------------------------------------------


ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပညာသင္ၾကားျပီး အရြယ္ေရာက္လာေသာအခါ ႏိုင္ငံရပ္ျခားသို႔သြားေရာက္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ၾကသည္။ ထိုမွတဆင့္ သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံသားအျဖစ္သို႔ ကူးေျပာင္းသြားၾကသည္။ ထိုသို႔ကူးေျပာင္းၾကသည္မွာ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားအျဖစ္မွ စြန္႔လႊတ္ကာ တျခားႏိုင္ငံသားအျဖစ္သို႔ ကူးေျပာင္းသြားၾကေသာ္လည္း ျမန္မာလူမ်ိဳး (ဗမာ ရခိုင္ ရွမ္း ကခ်င္ ကရင္ ခ်င္း စသည့္ တိုင္းရင္းသားအားလုံး ) သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးတြယ္တာေနေသာစိတ္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေနထိုင္ေနေသာသူမ်ားကဲ့သို႔ မေလွ်ာ႔ေသာစိတ္ အျပည့္ရွိေနသည္မွာ ေမးခြန္ထုတ္စရာပင္မလိုအပ္ပါ။

သို႔ပါေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း၌ရွိေသာ ျမန္မာအစိုးရလူၾကီးမ်ား၊ ထိုအစိုးရအဖဲြ႔႕၀င္မ်ားကို အခြင့္အေရးရရွိရန္ ဖားေနသူမ်ား၊ ျမန္မာအလင္းသတင္းစာတြင္ မိမိအခြင့္အေရးရရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားအျဖစ္မွ စြန္႔လႊတ္သြားသူမ်ားကို လိုက္လံအျပစ္ဖို႔ ေျပာဆိုေနသည္မ်ားကို ေတြ႔ရွိရ၍ အလြန္အင္မတန္ စိတ္မေကာင္းျဖစ္မိပါသည္။

ထိုသို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံသားစြန္႔လႊတ္သြားသူမ်ားကို လိုက္လံ အျပစ္ေျပာေနမည့္အစား ဘာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံသားအျဖစ္သို႔ စြန္႔လႊတ္သြားၾကတာလဲဆိုတဲ့ အရင္းအျမစ္ကို ရွာေဖြကာ ေနာက္ထပ္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားအျဖစ္ တည္ရွိေနေသးေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားကို ႏိူင္ငံသားအၿဖစ္မွ မစြန္႔လႊတ္ရန္ ဘယ္လိုကာကြယ္ၾကမလဲဆိုသည္႔ အခ်က္အလက္ကို မစဥ္းစားၾကသည့္အတြက္လည္း ပို၍ပင္စိတ္မေကာင္းျဖစ္မိပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား ႏိုင္ငံရပ္ျခားသို႔ အလုပ္လုပ္ကိုင္ျခင္း၏ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား

ပထမဦးစြာ ေဆြးေႏြးလိုသည္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ေဆာင္းပါးေရးသူ အျမင္က်ဥ္းကို စြဲကိုင္ထားသူမ်ားမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ထြက္ခြာျပီး ႏိုင္ငံရပ္ျခားတြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ားကို အျပစ္ဖို႔ေၿပာဆိုျခင္းမွ စတင္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ လက္ရွိအားျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးကို အေျခခံေသာ ႏိုင္ငံဟုဆိုေသာ္လည္း ေခတ္မမွီေသာ၊ တိုးတက္မွဳမရွိေသာ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးကိုသာ အေျခခံေနေသာ ႏိုင္ငံတစ္ခုဟုသာ ဆိုရေပမည္။ တိုင္းျပည္အတြင္းတြင္ စိုက္ပ်ိဳးေရးစနစ္ကို တိုးတက္ရန္အတြက္ အေလးထားေလ့လာေသာ ေကာင္းမြန္ေသာ Research centre မရွိ၊ ရွိသည္႔သုေတသနတြင္လည္း နားလည္တတ္ကြၽမ္းေသာ ပညာရွင္မရွိ၊ အခ်ိန္တန္လခရသည္ပဲဟု တစ္ေန႔တစ္ေန႔ လဘက္ရည္ဆိုင္ထိုင္၊ ခ်ဲထိုး၊ ႏွစ္လုံးထီထိုးေနေသာ သံေခ်းတက္ ပညာတတ္မ်ားသာရွိသည္။ ထို႔အျပင္ ႏိုင္ငံအစိုးရ တာ၀န္ရွိသူမ်ားကလည္း ထိုကဲ့သို႔ နည္းပညာမ်ားထြန္းကားရန္ ေျမေတာက္ေျမွာက္လိုစိတ္ အလွ်င္းမရွိ၊ ထိုထိုေသာ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးထြက္ကုန္မွာ အဆင့္မတန္းမမွီ၊ ႏိုင္ငံရပ္ျခားပို႔ေသာ္လည္း တိရိစၦာန္ေတာင္မွ ေကြၽးေမြး၍မရေသာ ထြက္ကုန္သာ ရွိသည္။

ထိုအျပင္ စက္မွဳ လက္မွဳတြင္လည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏိူငံတြင္ တိုးတက္ေသာ စက္မွဳ၊လက္မွဳ အေျခအေနမဟုတ္၊ အသစ္တီထြင္ႏိုင္ေသာ အေျခအေန မေျပာႏွင့္ တျခားႏိုင္ငံမ်ားမွ ထြက္ေသာကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ပုံတူကူးခ်ျပီး ျပန္လည္ထုတ္ယူႏိုင္ေသာ အေျခအေနပင္ ေကာင္းေကာင္းမရွိေပ။ ထိုသို႔ ပုံတူကူးခ်ထုတ္လုပ္ႏိုင္ေသာ ျပည္တြင္းအေသးစားလုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ စိုးလွ်ပ္စစ္မွ ထုတ္လုပ္ေသာ ဂ်င္နေရတာ၊ ထရန္စေဖာ္မာ၊ မီးစက္တခ်ိဳ႔ကိုသာေတြ႔ဖူးသည္။

အထက္ပါကဲသို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေထာက္ျပေနသည္မွာ အျပစ္ေျပာလို၍မဟုတ္ပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံသားအျဖစ္သို႔ တည္ရွိေနေသးေသာ ႏိုင္ငံျခားေရာက္ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္ ပတ္၀န္းက်င္အေျခအေနတရပ္ကို ဖန္တီးႏိုင္ဖို႔ လိုအပ္ေၾကာင္းကို ေထာက္ျပ ေဆြးေႏြးျခင္းသာျဖစ္သည္။

တျခားသူမ်ားကို နမူနာ မေပး၊ မိမိကိုယ္ကိုသာ နမူနာအေနျဖင့္ ေျပာျပရမည္ဆိုလ်င္၊ စက္မွဳတကၠသိုလ္မွဘြဲ႔ရၿပီး အစိုးရအလုပ္ လုပ္ကိုင္ရန္ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိေသာ္လည္း ဖခင္မွ အစိုးရအလုပ္လုပ္ကိုင္လည္း ပတ္၀န္းက်င္မွ လာဘ္လာဘယူေဆာင္ၾကီးပြားမွဳမ်ားကို ပါ၀င္သြားကာ မတရားေသာ ၾကီးပြားမွဳမ်ိဳး မလိုအပ္ေသာေၾကာင့္ အစုိးရအလုပ္လုပ္ျခင္းကို တားျမစ္သည္။ ထိုေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္သည္ ယာယီအသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းအျဖစ္ က်ဳရွင္ဆရာဘ၀ျဖင့္ မိမိ၀မ္းကို ေက်ာင္းခဲ့ရသည္။ သင္ၾကားထားေသာ ပညာရပ္မ်ားကို မွန္ကန္စြာ အသုံးမခ်ႏိုင္ခဲ့။ ထိုမွတဆင့္ မိမိ၏ၾကိဳးစားအားထုတ္မွဳေၾကာင့္ ဘြဲ႔လြန္ကို ႏိုင္ငံျခား တကၠသိုလ္တစ္ခုတြင္ စေကာ္လားရွစ္ျဖင့္ အခမဲ့ ပညာသင္ၾကားႏိုင္ခဲ့ျပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဆက္လက္ေနထိုင္ပါက မည္သို႔မွ် မသိႏိုင္သည့္ ပညာရပ္မ်ားကို ႏိူင္ငံျခားတိုင္းျပည္မ်ားတြင္ လြယ္လင့္တကူေလ့လာႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

သို႔ေသာ္ ထိုပညာရပ္မ်ားကို မိမိႏိုင္ငံအတြက္ ျပန္လည္အသုံးခ်ႏိုင္ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း၌ ဖန္တီးထားသည့္ အေျခအေနပတ္၀န္းက်င္မရွိ၊ အကယ္၍ မိမိသည္ျမန္မာႏိုင္ငံကို ျပန္လည္ေက်းဇူးျပဳလို၍ ျပန္လည္ေရာက္ရွိပါက မိမိကြၽမ္းက်င္ေသာ လုပ္ငန္းရပ္မ်ားမရွိသျဖင့္ ငယ္စဥ္က ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ က်ဳရွင္ဆရာဘ၀ကို ျပန္လည္ေရာက္ရွိကာ မိမိတတ္ေျမာက္ထားေသာ အတတ္ပညာရပ္မ်ားကို စတိုခန္းထဲ သိမ္းထားရသည္႔ ဘ၀သာ ျပန္လည္ေရာက္ရွိႏိုင္ေပသည္။

သို႔ေပမဲ့လည္း ႏုိင္ငံျခားတြင္ ထြက္၍လုပ္ကိုင္ေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအဖို႔ မိမိကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံျခားတြင္ ေရရွည္ေနႏိုင္သူမ်ားသာ မဟုတ္ပဲ ယာယီပါမစ္မ်ားျဖင့္ ေနထိုင္သူမွာ ၆၀-၈၀ ရာႏွဳန္းအထိရွိကာ ထိုကဲ့သို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား ၿပန္လည္ေရာက္ရွိပါက ေအာက္ပါ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ရရွိႏိုင္ပါသည္။

(၁) အခ်ိန္၏တန္ဖိုးကို နားလည္ျခင္းႏွင့္ အလုပ္ခ်ိန္တြင္ မိမိအား ေပးအပ္ထားေသာ အလုပ္ကို ေသခ်ာစြာလုပ္ကိုင္ႏိုင္ျခင္း။ (ႏိုင္ငံျခားတြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ခဲ့ျခင္း အက်ိဳးေက်းဇူး )
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းအရွိ အစိုးရအလုပ္အပါ၀င္ တခ်ိဳ႔ေသာ အလုပ္မ်ားမွာ အလုပ္ခ်ိန္ တစ္ေန႔(နံနက္ ၁၀ နာရီမွ ၄ နာရီအတြင္း ) ၆နာရီခန္႔အတြင္း ထမင္းစားခ်ိန္ လဘက္ရည္ေသာက္ခ်ိန္ မ်ားကို ႏွဳတ္လိုက္ပါက ၄နာရီခန္႔သာရွိသည္၊ ထို ၄နာရီအတြင္း လူတစ္ေယာက္၏ အခ်ိန္ဆြဲလုပ္ကိုင္မွဳေၾကာင့္ ၃ နာရီခန္႔သာျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ အလုပ္မျပီးစီးပါကလည္း ေနာက္တစ္ေန႔ လုပ္လို႔ရတာပဲဟု အခ်ိန္ဆြဲလုပ္ကိုင္လိုစိတ္မ်ား တာ၀န္ယူမွဳမရွိျခင္းမ်ားကို ေနရာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ၇၀-၈၀ ရာခိုင္ႏွဳန္းခန္႔ေတြ႔ေနရသည္။

(၂) လူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ တာ၀န္ယူမွဳ စိတ္ဓါတ္၊ ကတိစကား၏ တန္ဖိုးကို နားလည္သြားျခင္း။

(၃) ႏိုင္ငံရပ္ျခားမွ ရရွိလာေသာ အလုပ္ထဲမွ ပညာရပ္မ်ား ႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမွဳမ်ား။
အနည္းဆုံး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း ေတေလဂ်ပိုး၊ လဘက္ရည္ဆိုင္ထိုင္ အခ်ိန္ျဖဳန္းေနသူတစ္ေယာက္ ႏိုင္ငံျခားတြင္ အလုပ္လုပ္ျပီး ျပန္လာပါက အနိမ္႔ဆုံး ဂေဟေတာ့ ေဆာ္တတ္၊ အခ်ိန္ႏွင့္ ေငြေၾကးအ၀င္အထြက္ကိုေတာ့ စီစစ္သြားတတ္ပါသည္။

(၄) ႏိုင္ငံရပ္ျခားမွာ အလုပ္လုပ္ေနသူမ်ားမွာ မိမိႏိုင္ငံသို႔ ျပန္ပို႔ေသာ ေငြမ်ားျပန္လည္ရရွိ ျခင္း။
အေရွ႔ေတာင္ အာရွတြင္ ႏိုင္ငံရပ္ျခားသို႔ သြားေရာက္အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနသည္႔ သူေတြထဲမွာ အင္ဒိုနီးရွားနဲ႔ ဖိလစ္ပင္းလူမ်ိဳးတို႔က အမ်ားဆုံးၿဖစ္ပါသည္။ သူတို႔တစ္ေတြ သူတို႔ႏိူင္ငံကို ျပန္လည္ပို႔ေဆာင္တဲ့ ေငြသည္ တစ္ႏွစ္ကို ၁.၅ ဘီလိယန္စီ ရွိၾကပါသည္။ ထိုႏိုင္ငံမ်ားက တရား၀င္ေငြေၾကး ပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားရွိေသာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံျခားတြင္ လုပ္ကိုင္၍ရရွိေသာ ေငြမ်ားကို မိမိတုိ႔မိသားစုမ်ားအတြက္ ျပန္လည္ပို႔ေဆာင္ေပးေနၾကသည္။ ႏိုင္ငံျခားသို႔ ထြက္၍အလုပ္လုပ္ကိုင္ေသာ ျမန္မာမ်ားသည္ ဖီလစ္ပိုင္၊ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံမ်ားကဲ့သို႔ တစ္ႏွစ္လ်င္ ၁.၅ ဘီလီယန္ခန္႔ မရွိေသာ္လည္း အနည္းဆုံး အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၃၀၀ နီးပါးခန္႔ရွိမည္ဟု ခန္႔မွန္းမိသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေခတ္မမွီေသာ၊ နည္းလမ္းမမွန္ေသာ ဘဏ္စနစ္မ်ားေၾကာင့္ ထိုေငြမ်ားသည္ တရားမ၀င္ေသာလမ္းေၾကာင္းသို႔ ေရာက္ရွိသြားသည္။

ထိုေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရအေနျဖင့္ ထိုေငြမ်ားကို မွန္မွန္ကန္ကန္ ျဖစ္ေအာင္ ခိုင္မာေသာလမ္းေၾကာင္းတစ္ခု တည္ေဆာက္ရန္ အမွန္အကန္လုိအပ္လ်က္ရွိပါသည္။

ထိုအျပင္ ႏိုင္ငံျခားေရာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား မိမိမိသားစု၀င္မ်ားအား ထိုကဲ့သို႔ ေငြေၾကးမ်ား ျပန္လည္ ပို႔ဆာင္မွဳေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းရွိ မိသားစု၀င္မ်ား၏ ၀င္ေငြတိုးပြားလာသည္။ ထိုသို႔ ၀င္ေငြ တိုးပြားလာမွဳေၾကာင့္ ထိုမိသားစု၀င္မ်ား၏ ေငြသုံးစြဲမွဳေၾကာင့္ ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္း ေငြလည္ပတ္ကာ တိုင္းျပည္၏ စီးပြားေရးကို တဖက္တလမ္းမွာ တိုးတက္ေစႏိုင္ေသာ အခ်က္အလက္တစ္ခုလဲ ျဖစ္ပါသည္။

(၄) ႏိုင္ငံျခားတြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား သက္ဆိုင္ရာသံရုံးမ်ားတြင္ အခြန္ေငြမ်ားကို ေပးေဆာင္ျခင္းျဖင့္ နိုင္ငံ၏၀င္ေငြကို တိုးပြားေစျခင္း။
တကယ္တမ္း ျမန္မာႏိုင္ငံသားအျဖစ္သို႔ ကူးေျပာင္းသြားသူမ်ားရဲ႕ အေၾကာင္းအရင္းထဲမွာ တခုအပါအ၀င္ျဖစ္တဲ့ ထိုအခ်က္သည္ အေရးၾကီးပါသည္။ အခြန္ႏွစ္ထပ္ေပးေဆာင္ျခင္း စာခ်ဳပ္ ေရးထိုးထားေသာ ႏိုင္ငံျဖစ္သည္၊ မျဖစ္သည္ ခဏထား စကၤာပူေရာက္ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား ေပးေဆာင္ေသာ အခြန္ေငြပမာဏမွာ တႏွစ္လ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း၃၀မွ သန္း၅၀ အတြင္းရွိပါသည္။ ထိုေငြမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မွဳအတြက္ အတိုင္းအတာတခုအထိ လုပ္ေဆာင္နိုင္ေသာ ေငြေၾကးပမာဏ တစ္ခုအေနႏွင္႔ ၿဖစ္ေကာင္းျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္လည္း ထိုေငြ သန္း ၃၀-၅၀ ေငြေၾကးပမာဏသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အမွန္တကယ္ေရာက္ရွိသြားေသာ ေငြေၾကးပမာဏျဖစ္သည္လား မည္သူမွမသိ၊ ႏွစ္စဥ္ အခြန္ဌာနမွလည္း မွန္ကန္ေသာ စာရင္းကိုလည္း တင္ျပျခင္းမရွိ၊ အခြန္ဌာနႏွင့္ သံရုံး (ႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ၾကီးဌာန) ႏွစ္ခုၾကားတြင္ ထိုေငြေၾကးပမာဏသည္ စကၠဴပါးေလထဲလြင့္သကဲသို႔ ေပ်ာက္ကြယ္သြားသည္လား မေျပာတတ္ေပ။

(၅) ႏိုင္ငံရပ္ျခားသို႔ ေရာက္ရွိသြားေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား ျမန္မာနိုင္ငံသို႔ လွဴဒါန္းျခင္း။
ျမန္မာလူမ်ိဳးေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားသည္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားျဖစ္သည္အေလ်ာက္ အလွဴအတန္းလုပ္ရာတြင္ တျခားႏိုင္ငံမ်ားကဲ့သို႔ တြန္႔ဆုတ္ျခင္းအလ်ဥ္းမရွိပဲ လွဴဒါန္းၾကပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ၿမန္မာက်ဴးပစ္မင္ဘာမ်ားကိုယ္တိုင္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ နာဂစ္မုန္တိုင္းတိုက္ခိုက္စဥ္က က်ပ္သိန္း ၁၃၀ခန္႔ကို မိမိတို႕ေခြၽးနဲစာမ်ားမွ ျခစ္ၿခဳပ္လွဴဒါန္းျခင္း၊ ျမန္မာမ်ားအတြက္ ျမန္မာမွ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ က်ပ္သိန္းေပါင္း ၁၅၀ခန္႔ ေက်ာင္းေဆာင္ ေဆာက္လုပ္လွဴဒန္းျခင္း စသည္တို႔ကို လုပ္ကိုင္ခဲ့သည္။ က်ဴးပစ္မင္ဘာမ်ား ျမန္မာမ်ားအတြက္ ျမန္မာမ်ားကဲ့သို႔ လူမွဳေရးလွဴဒါန္းမွဳမ်ားသာမက တျခားေသာ လူမွဳေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ မဟုတ္ပဲ သီးသန္႔လွဴဒါန္းမွဳမ်ားမွာ တႏွစ္လ်င္ အနည္းဆုံး က်ပ္ေငြ သိန္း ၁၀၀၀ မွ ၅၀၀၀ အတြင္း ခန္႔ရွိေပသည္။ ထိုကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံျခားေရာက္ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား လွဴဒါန္းမွဳသည္လည္း တနည္းအားျဖင့္ တိုင္းျပည္အတြင္း ေငြလည္ပတ္မွဳမ်ား၏ အေထာက္အပံ႔တခုအျဖစ္ တည္ရွိလ်က္ရွိေနပါသည္။

ထိုကဲ့သို႔ ၿမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား ႏိုင္ငံရပ္ျခားသို႔ သြားေရာက္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ျခင္းကို ေသေသခ်ာခ်ာ စနစ္တက် စီစစ္ေလ့လာျခင္း အလ်င္းမရွိ၊ ထိုကဲ့သို႔ သိရန္လဲ ၾကိဳးစားအားထုတ္ရန္လည္း မစဥ္းစားေသာ တာ၀န္ရွိပုဂၢဳိလ္မ်ား၊ အစိုးရ ၀န္ၾကီးဌာနမ်ားတြင္ မ်က္ႏွာရရန္ ဖား၍ သတင္းစာမ်ားတြင္ ေရးသားလ်က္ရွိေသာ အရည္အခ်င္းမရွိ ေကာ္လံစား ကေလာင္ရွင္မ်ားကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံျခားေရာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားစစ္စစ္မ်ားမွာ အလြန္အင္မတန္ စက္ဆုပ္ရြံ႔မုန္းမိပါသည္ဟုသာ ေျပာၾကားလိုပါသည္။

ေမာင္ျခိမ္႔
၈၈၈၈ ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔ အမွတ္တရ။
======================================
ဆက္ရန္
ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား ႏိုင္ငံသားစြန္႔ပစ္ျခင္း အေၾကာင္းအရင္းႏွင့္ ေခတ္ေနာက္ျပန္ဆြဲ အေတြးပိုင္ရွင္ ေကာ္လံစား သတင္းစာသမားမ်ား
(ယေန႕ ၈၈၈၈ ႏွစ္ပတ္လည္ ညေနတြင္ ဆက္လက္ ေရးသားပါမည္။)


ကြၽန္ေတာ္ဆက္လက္ေရးသားေျပာဆိုမည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရကို တိုက္ခိုက္လို၍ အေၾကာင္းမရွိ အျပစ္ရွာ ေၿပာဆိုေနျခင္းမဟုတ္ပါ။ တခ်ိဳ႕ေသာ ၀က္ဘ္ဆိုဒ္မ်ားတြင္ လက္ရွိအစိုးရသာမက ျပီးခဲ့ေသာ နအဖအဖြဲ႔ကိုပါ ရိုင္းစိုင္းစြာ အ မနာပ ဆဲဆိုပုတ္ခတ္မွဳမ်ားကိုလည္း ေတြ႔ရသည္။ ထိုအခါ ကြၽန္ေတာ္ကိုယ္တိုင္ စိတ္ထဲမေကာင္းခဲ့။ ကြၽန္ေတာ္သည္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဗုဒၶ၏အဆုံးအမအရ ဖရုႆ၀ါဆာ ညစ္ညမ္းေသာစကားကို ဆိုျခင္းသည္ ကြၽန္ေတာ္အတြက္ သံသရာလည္းမေကာင္း၊ ကိုယ္က ဆဲဆိုပုတ္ခတ္ေသာ္လည္း ထိုသို႔အေျပာခံရသူက ေမတၱာႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ဥေပကၡာျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ေနပါက ထိုသို႔ ဆဲဆိုမွဳသည္ ကိုယ္တြင္ျပန္လည္၍ အက်ိဳးယုတ္ေစမည္ဟု ယုံၾကည္မိသည္။

ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ အုပ္ခ်ဳပ္သည္ဆိုရာ၌ မိသားစုတစ္စုအား အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းႏွင့္မတူ၊ မိသားစု သိန္းေပါင္းမ်ားစြာကို အုပ္ခ်ဳပ္ရသည္။ အဖြဲ႔အစည္းငယ္တစ္ခု အုပ္ခ်ဳပ္သည္ႏွင့္မတူ ေခါင္းေဆာင္လုပ္သူမွာ ထိုအဖြဲ႔အစည္းငယ္ကိုတာ၀န္ခံရသည္။ ထိုေၾကာင့္ လက္ရွိအစိုးရကို ေ၀ဖန္ရာတြင္ အျပစ္ေတြသာ ေျပာဆိုျခင္းထက္ အျပဳသေဘာျဖင့္ အမွားကိုလဲ ေထာက္ျပ အမွန္လမ္းကိုလည္း တာ၀န္ရွိျပည္သူတစ္ေယာက္အျဖစ္ အၾကံျပဳျခင္းမ်ိဳးကိုသာ အဓိက ဦးတည္ေရးသားပါသည္။

သို႔ေသာ္လည္း အဖြဲ႔အစည္းငယ္ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ႏိုင္ငံတစ္ခုပဲျဖစ္ျဖစ္ အခြင့္အေရးလိုခ်င္၍ ဖားယားေရးျခင္း ျပဳမူျခင္းမ်ိဳးကိုေတာ့ ကြၽန္ေတာ္ အလြန္အင္မတန္ရြံ႔မုန္းမိသည္။ ထိုကဲသို႔ ဖား၍ေနထိုင္သူမ်ား အလိုေတာ္ရိမ်ားသည္ တကယ့္တကယ္ေတာ့ အဖြဲ႔အစည္းကို ဖ်က္စီးသူ၊ ႏိုင္ငံကိုဖ်က္စီးသူ၊ သစၥာေဖာက္မ်ားသာ အမွန္တကယ္ျဖစ္ေတာ့သည္။

ယခင္ပို႔စ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ႏိုင္ငံျခားတြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ားေၾကာင့္ ႏိုင္ငံအတြက္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ရွိနိုင္ေၾကာင္း အခ်က္အလက္တခ်ိဳ႔ကို အၾကမ္းဖ်ဥ္းအားျဖင့္ ေထာက္ျပခဲ့ပါသည္။ ကြၽန္ေတာ္ေထာက္ျပေဆြးေႏြးေသာ အခ်က္အလက္မ်ားထက္ မေလ်ာ့ေတာင္မွ ပိုေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ရွိႏိုင္ပါေသးသည္။ ယခုပို႕စ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား တျခားႏိုင္ငံသားအျဖစ္သို႔ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ေျပာင္းလဲၾကသည္ ဆိုတာထက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားအျဖစ္မွ တျခားႏိုင္ငံသား အျဖစ္သို႔ မေျပာင္းလဲေသးေသာ ကြၽန္ေတာ္တို႔အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အစိုးရႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံသားအျဖစ္ ဆက္လက္တည္ရွိေနရန္ မည္သို႔လုပ္ကိုင္မည္လဲ၊ တျခားႏိုင္ငံသားအျဖစ္သို႔ ေၿပာင္းလဲမသြားရန္ မည္သို႔ ဆဲြေဆာင္ၾကမလဲဆိုတာကို အဓိက မီးေမာင္းထိုးျပလိုပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသားအျဖစ္မွ တျခားႏိုင္ငံသားအျဖစ္သို႔ ကူးေျပာင္းသြားသူမ်ားကို ေတြ႔ၾကဳံရသေလာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားအျဖစ္သို႔ စြန္႔ခြာသြားသူမ်ားကို ေမးျမန္ၾကည့္မိေသာ္လည္း နိုင္ငံေရးအမွန္တကယ္လုပ္သူမ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ၿပန္ပါက အဖမ္းအဆီးခံရမည္ကို စိုးရိမ္သူမ်ားမွာ ၇၀ ရာခိုင္ႏွဳန္းႏွင့္ အထက္ရွိပါသည္။

တျခားအေၾကာင္းေၾကာင့္ ႏိုင္ငံသားအျဖစ္သို႔ ေၿပာင္းသြားသူမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို မခ်စ္လို႔ မဟုတ္၊ မုန္း၍လည္းမဟုတ္ မိမိက်င္လည္ရာတြင္ အေကာင္းဆုံးအျဖစ္ ရပ္တည္ႏိုင္ရန္ဆိုသည္႔ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္သာ ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ကို စြန္ခြာခဲ့ၾကသည္။ ထိုသူမ်ားကို ၾကဳံၾကိဳက္လို႔ေမးပါက ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ျပန္ခ်င္သူမ်ားသာျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံသားအျဖစ္သို႔ ကူးေျပာင္းသြားသူမ်ား၏ တႏွစ္တၾကိမ္၊ ႏွစ္ႏွစ္တၾကိမ္ သူတို႔၏ အားလပ္ရက္ကို အသုံးခ်ရာေနရာကလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံမွ လြဲ၍တျခားေသာ ႏိုင္ငံကို ေရြးခ်ယ္မွဳကနည္းပါသည္။

ထိုေၾကာင့္ ႏိုင္ငံရပ္ျခားသို႔ ေရာက္ေနေသာ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားအားလုံး ျမန္မာႏိုင္ငံကို ခ်စ္သူမ်ားသာ ျဖစ္ပါ၏၊ ျမန္မာႏိုင္ငံထဲေနမွ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ခ်စ္သူမ်ားမဟုတ္၊ လိုအပ္ပါက ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အသက္စြန္႕၀ံသူမ်ားသာျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ရန္ တပ္မေတာ္ထဲ၀င္၍ အမွဳထမ္းမွ ႏိုင္ငံကိုခ်စ္သူမဟုတ္၊ ျမန္မာလူမ်ိဴး ၾကီးၾကီးငယ္ငယ္ ႏိုင္ငံကိုခ်စ္သူမ်ားသာျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံတစ္ခုဆိုသည္မွာ အစိုးရသည္လည္း ျပည္သူအတြက္ ျပည္သူ႔အက်ိဳးကို ၾကည့္၍ တာ၀န္ထမ္းသလို ႏိုင္ငံ၀န္ထမ္းသည္လည္း ႏိုင္ငံအတြက္ တာ၀န္ထမ္းသည္။ ႏိုင္ငံျခားတြင္ အလုပ္လုပ္ေနသူလည္း သူတတ္ႏိုင္သေလာက္ ႏိုင္ငံတာ၀န္ထမ္းရြက္ေနသူမ်ားသာ ၿဖစ္ပါသည္။ တပ္မေတာ္လည္း တပ္မေတာ္အေလ်ာက္၊ ပညာရွင္လည္း ပညာရွင္အေလ်ာက္၊ အႏုပညာရွင္လည္း အႏုပညာရွင္အေလ်ာက္ နိုင္ငံတာ၀န္ထမ္းသူမ်ားသာ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတြင္း၌ ေနထိုင္သူအားလုံး မည္သူမွ် ပို၍ ႏိုင္ငံကိုပိုခ်စ္သည္ မရွိ ႏိုင္ငံသားအားလုံး နိုင္ငံကိုခ်စ္ျမတ္ႏိုးၾကသည္ဟု ပထမဦးစြာ ေျပာဆိုလိုပါသည္။


တကယ္တမ္းဆိုလ်င္ ႏိုင္ငံသားအျဖစ္တည္ရွိေနသူ၊ ေျပာင္းလဲသြားသူ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားအားလုံး ျမန္မာႏိုင္ငံမွာေမြး ျမန္မာေသြး ျမန္မာေရေသာက္သုံးခဲ့ဖူးခဲ့ၾကသည္ျဖစ္သည္အေလ်ာက္ ျမန္မာျပည္ကို ခ်စ္ၾကေသာ လူမ်ားသာျဖစ္ၾကပါသည္။ ႏိုင္ငံျခားတြင္ ေနထိုင္ခဲ့ေသာ ၁၆ႏွစ္ကာလအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံကို မုန္းသည္ဟု ေျပာသူ မေတြ႔ဖူးသေလာက္ပင္။ ေခတ္အဆက္ဆက္ အုပ္ခ်ဳပ္မွဳ ယိုယြင္းမွဳေၾကာင့္သာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အားမလိုအားမရျဖစ္မွဳမ်ား၊ အုပ္ခ်ဳပ္သူလူတန္းစားကို မေက်နပ္မွဳမ်ားကိုသာ ကြၽန္ေတာ္ေတြ႕ခဲ့ရသည္။ ျမန္မာလူမ်ိဳးစစ္စစ္ (တိုင္းရင္သားမ်ားအပါအ၀င္) မေျပာႏွင့္၊ ဧည့္ႏိုင္ငံသားမွတ္ပုံတင္ကိုင္ ျမန္မာတရုပ္မ်ားကိုယ္တိုင္ကလည္း ျမန္မာျပည္ကို အလြန္အင္မတန္ခ်စ္ခင္ေၾကာင္းကို ကြၽန္ေတာ္ေတြ႔ခဲ႔ရပါသည္။

ႏိုင္ငံသားအျဖစ္မွ စြန္႔လႊတ္သူမ်ားကို ကြၽန္ေတာ္ေလ့လာဆန္းစစ္မိသည္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံသံရုံးမ်ားသည္ အဓိက တာ၀န္ရွိသည္ဟု ပထမဦးဆုံးအေနျဖင့္ ျမင္ေယာင္မိသည္။ အခြန္အခ ေပးေဆာင္ရသည္ဆိုသည္ကို ေခတၱခဏေဘးဖယ္ထားလိုက္ပါဦး။ ကြၽန္ေတာ္နားလည္ထားသည္မွာ ျမန္မာသံရုံးဆိုသည္မွာ နိုင္ငံရပ္ျခားေရာက္ပါက ျမန္မာႏိုင္ငံကို ကိုယ္စားျပဳသည္ဟု မွတ္ယူထားမိပါသည္။ ယေန႔ ျမန္မာသံရုံးမ်ား၏ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအေပၚ ဆက္ဆံမွဳႏွင့္ တျခားႏုိင္ငံသံရုံးမ်ား သူတို႔ႏိူင္ငံသားမ်ားအေပၚ ဆက္ဆံမွဳကို ႏွိဳင္းယွဥ္မိသည့္အခါ ျမန္မာသံရုံးမ်ား ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားအေပၚ ထားရွိသည္ သေဘာထားမွာ အလြန္အင္မတန္ ေအာက္တန္းက် အဆင္နိမ့္လွသည္ဟု ရိုးရွင္းစြာ မွတ္ယူမိလိုက္ပါသည္။

ကြၽန္ေတာ္တို႔တေတြ တႏွစ္တစ္ခါ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ႏွစ္ခါေသာ္လည္းေကာင္း သံရုံးသို႔ မျဖစ္မေနသြားေရာက္ရသည္႔ အေျခအေနမ်ားျဖစ္ေပၚလာတတ္ပါသည္။ အခြန္ေငြေပးသည့္အခါ၊ ပတ္စ္ပို႔သက္တမ္းတိုးသည့္အခါ၊ ေထာက္ခံစာသြားေရာက္ေတာင္းဆုိသည့္အခါမ်ားတြင္ သံရုံးကိုဆက္ဆံရပါသည္။ ကြၽန္ေတာ္ေတြ႔ဖူးသမွ်၊ ကြၽန္ေတာ္သြားဖူးသမွ်၊ ၾကားဖူးသမွ် သံရုံးမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားကို လူကိုလူလို မဆက္ဆံၾက၊ သူတို႔ကို အလုပ္ရွုပ္ရန္ ဖန္တီးသူမ်ား၊ ျပႆနာေပးသူမ်ား၊ သူတို႔ထက္ အဆင့္နိမ့္က်သူမ်ားကို ဆက္ဆံသလို ဆက္ဆံၾကသည္။ စကၤာပူလို ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားေသာႏိုင္ငံတြင္ လူအမ်ားကို ကိုေန႔စဥ္ႏွင္႔အမွ် အခြန္ေငြလက္ခံျခင္း၊ သက္တမ္းတုိးျခင္းစသည္ လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ကိုင္ေသာေၾကာင့္ လူသဘာ၀အရ အလုပ္ရွုပ္၍ အလုပ္မွဖိအားေၾကာင့္ စကားေျပာအဆင္မေျပျဖစ္ျခင္းမဟုတ္၊ လူဦးေရ မ်ားစြာႏွင့္ မဆက္ဆံရေသာ သံရုံးမ်ားသည္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအေပၚ ဖိႏွိပ္ကာဆက္ဆံတတ္ပါသည္။

ျမန္မာသံရုံးမ်ား ဆက္ဆံပုံက သူတို႔သည္ ႏိုင္ငံျခားေရာက္ျမန္မာမ်ားထက္ ျမင့္ျမတ္သေယာင္၊ အဆင္႔ပိုရွိသေယာင္ ရာထူးဂုဏ္ေမာက္ ႏိွမ္႔ခ်ေျပာဆိုဆက္ဆံၾကသည္။ ကြၽန္ေတာ္သိသေလာက္ အမွန္တကယ္ဆိုလ်င္ ႏိုင္ငံျခားေရာက္ ျမန္မာမ်ားသည္ ျမန္မာသံရုံး၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ ေက်းဇူးရွင္မ်ားသာ ျဖစ္ပါသည္။ ေကာလဟလၾကားဖူးေသာ စကားတစ္ခုရွိသည္၊ ျမန္မာအစုိးရမွ သံရုံး၀န္ထမ္းမ်ားကို လခေပးရန္ ျမန္မာအစိုးရမွ ေပးအပ္ျခင္းမဟုတ္ပဲ ႏိုင္ငံျခားေရာက္ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ား ေပးအပ္ေသာ အခြန္မ်ားကို ခြဲေ၀၍ လခေပးသည္ဟု သိရသည္။ ထိုေကာလဟလ ဘယ္ေလာက္မွန္သည္ဟု မေျပာတတ္ပါ။ စကၤာပူ၊ မေလးရွား၊ ထိုင္းႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အခြန္ေပးေဆာင္ေသာ ျမန္မာမ်ားသည္႔အတြက္ေၾကာင့္ ထိုမွရရွိေသာေငြမ်ားကို တစ္ကမၻာလုံးမွ ျမန္မာလူမ်ိဳးမရွိသေလာက္ ၀င္ေငြနည္းေသာ သံရုံးမ်ားသို႔ ခြဲေ၀ေပးကာ လခယူၾကသည္ဟုလည္း ေျပာဆိုၾကသည္။

ထိုေကာလာဟလ မမွန္ကန္သည္ဟုလည္း ထားလိုက္ပါ။ သံရုံး၀န္ထမ္းဆိုသည္မွာ ျပည္သူ၀န္ထမ္းသာ ျဖစ္သင့္သည္။ ျဖစ္သည္။ ျပည္သူမွ ေပးေသာလခစားတစ္ေယာက္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျပည္သူအေပၚ မတူသလို မတန္သလို ျပည္သူကို နိမ္ခ် မဆက္ဆံသင့္ေပ။ ကြၽန္ေတာ္ ျမန္မာသံရုံးသို႔သြားတိုင္း အခြန္းေပးျခင္းသေဘာတရားကို နားမလည္ေသာ work permit လုပ္ကိုင္ေသာ လူငယ္ေလးမ်ား သံ၀န္ထမ္းမွာ ေငါက္ငန္းေျပာဆိုေနသည္မွာ တိရိစၦာန္၊ေခြးကို ေငါက္သည္ထက္ မေလ်ာ့ေသာ ေလသံျဖင့္ ေျပာဆိုသည္ကို ကိုယ္တုိင္ကိုယ္က် ၾကဳံေတြ႔ရသည္မွာ အၾကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာပင္ျဖစ္ပါသည္။

ထိုေၾကာင့္ ႏိုင္ငံသားအျဖစ္သို႔ မကူးေျပာင္းေသးေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားကို ဆဲြေဆာင္မွဳ တစ္ခုအေနျဖင့္ ပထမဦးစြာ ျပဳလုပ္ရမည္မွာ ႏိုင္ငံတိုင္းတြင္ရွိ ျမန္မာသံရုံးမွ ၀န္ထမ္းမ်ားကို ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားအား လူကိုလူလို ဆက္ဆံရန္ အလြန္အေရးၾကီးေသာ အခ်က္တစ္ခုအေနျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာ တာ၀န္ရွိသူမ်ား လုပ္ကိုင္ရမည္ျဖစ္သည္။

ဒုတိယအခ်က္အေနျဖင့္ အခြန္ေပးေဆာင္ျခင္း။ ကြၽန္ေတာ္ေျပာမည္႔အခ်က္မ်ားသည္ အခြန္မေပးေဆာင္လို၍ ေၿပာဆိုျခင္းမဟုတ္၊ မွန္ကန္ေသာ အခြန္ (သို႔မဟုတ္) သင္တင့္ေသာအခြန္ကို ျမန္မာလူမ်ိဴးအားလုံး ေပးေဆာင္လိုပါသည္။ ႏိုင္ငံတစ္ခုရပ္တည္ရန္ အခြန္သည္ မည္မွ်အေရးၾကီးေၾကာင္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ သိပါသည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအေပၚ ေကာက္ခံေနေသာအခြန္မွာ စနစ္မက်ဟု ထင္မိပါသည္။
ဥပမာေျပာရလ်င္ စကၤာပူတြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေသာေၾကာင့္ စကၤာပူႏုိင္ငံသို႔ အခြန္ေပးရသည္။ စကၤာပူအစိုးရသည္ အခြန္ကို ျပီးစလြယ္မေကာက္၊ တႏွစ္တာအတြင္း မိမိရရွိေသာ ေငြမ်ားထဲမွ မိမိအတြက္၊ မိသားစုအတြက္၊ သားသမီးအတြက္၊ မိဘအတြက္ စသည္ခံစားခြင့္မ်ားကို ဖယ္၍ က်န္ရွိေနေသာ ပမာဏ ကို အခြန္ေပးေဆာင္ရန္၀င္ေငြ (Taxable income) ဟု သတ္မွတ္သည္။ ထို၀င္ေငြမွာ ၀င္ေငြ ၂ေသာင္းေအာက္ ေလ်ာ့နည္းသူကို အခြန္ကင္းလြတ္၊ ၂ေသာင္းမွ ၃ေသာင္းအတြင္း ၃.၇၅ ရာႏွဳန္း စသည္ျဖင့္ စနစ္တက် သတ္မွတ္ကာ အခြန္ေငြ ေပးရသည္။ တႏွစ္ စုစုေပါင္း၀င္ေငြ ၅ေသာင္းရေသာသူမွာ အခြန္ေပးရန္၀င္ေငြမွာ ၄ေသာင္းခန္႔က်န္၍ ထိုသူေပးရေသာေငြမွာ တႏွစ္လုံးအတြက္ ေဒၚလာ တစ္ေထာင္ေက်ာ္ရုံသာရွိသည္။ ၾသစေတ်းလ် ဆိုလ်င္လည္း သူတြင္ သတ္မွတ္ထားေသာ နည္းလမ္းအတိုင္းေကာက္ခံသည္။ ထိုေၾကာင့္ ႏိုင္ငံျခားေရာက္ ျမန္မာမ်ားသာမက ျမန္မာျပည္တြင္းရွိ ျပည္သူမ်ားကို အခြန္ေကာက္ခံရာတြင္လည္း အမ်ားျပည္သူသိရန္ အခြန္ဥပေဒကို ေၾကျငာ၍ ျပည္သူမ်ားကို ေသခ်ာစြာရွင္းျပကာ ေကာက္ခံသင့္သည္ဟုု ရိုးရွင္းစြာ ျမင္မိသည္။ ထိုသို႔လုပ္ရာ၌လည္း အခြန္ဦးစီးမွဳးမ်ား၊ သံ၀န္ထမ္းမ်ား လာဘ္စားမွဳကင္းရွင္းရန္ အလြန္လိုအပ္လွပါသည္။

ထားလိုက္ပါေတာ့။ ဆက္ျပီးေရးရလ်င္ အခ်က္အလက္မ်ား ဒီထက္ပိုမ်ားစြားေရးသားႏိုင္ပါေသးသည္။ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးလိုသည္မွာ ရိုင္းရုိင္းေျပာရလ်င္ ေခ်းေျခာက္ေရႏွဴး၊ ကပ္ဖားမ်ားအတြက္ ေျပာလိုပါေသးသည္။ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားသည္ တခ်ိန္က သာမန္ေအာင္ျမင္မွဳမ်ိဳးကို ျပန္လည္တမ္းတကာ အရင္တုန္းက ဘာျဖစ္တယ္ညာျဖစ္တယ္ဆို၍ တမ္းတခါ လက္ရွိကာလတြင္ ေတြးေငးမွိဳင္းမိေနတတ္သည္။ ငါတို႔ ၿမန္မာလူမ်ိဳးဆိုတာ ေရႊထီးေဆာင္းခဲ့တာ၊ ကိုယ္ထီးကိုယ့္နန္း ကိုယ္ၾကငန္းႏွင္႔ ေနခဲ့ၾကတာမ်ားကို ျပန္ေတြးကာ လက္ရွိတြင္ တိုးတက္ရန္ မၾကိဳးစား အတိတ္ကို ၿပန္တမ္းတေနသူမ်ားဟု ေျပာလ်င္ မလြန္လွပါ။ တကယ္တမ္း ေျပာရလ်င္ ထိုေရႊထီးေဆာင္းခဲ့သူမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ယေန႕အခ်ိန္ထိ နင္းျပားဘ၀မွ မတက္ႏိုင္ခဲ့။ ထိုေရႊထီးေဆာင္းသူမ်ား ႏွိပ္စက္မွဳေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ား ဘ၀နိမ့္ပါးခဲ့ရသည္၊ ႏိုင္ငံတကာအလယ္တြင္ မ်က္ႏွာငယ္ႏွင့္ က်င္လွည္ေနခဲ့ရသည္မွာ အမွန္ဟုသာ ဆိုခ်င္ပါသည္။

ျမန္မာသမိုင္းကို ျပန္ၾကည့္လိုက္ရင္လည္း အဖကို သားကသတ္၊ အကိုကို ညီကသတ္၊ ဦးရီးေတာ္ကို တူကသတ္ခါ နန္းလုခဲ့ၾကသည္။ ျမန္မာသမိုင္းကို ေလ့လာလိုက္ေသာအခါ ၈၀ရာႏွဳန္းမွာ မွန္ကန္ေသာ ထီးနန္းအေျပာင္းအလဲတစ္ခုမွ မျဖစ္ခဲ့။ ဆိုး၀ါးလွေသာ လူေရေပၚဆီ လူတန္းစား၏ မဟုတ္မွန္ေသာ လုပ္ရပ္မ်ားႏွင့္ ျပည့္ေနသည့္ သမိုင္းသာျဖစ္ေနသည္။ အလြန္အင္မတန္ ရုပ္ဆိုးလွသည္။ ျပည္သူ႕အတြက္ ျပည္သူကို ငဲ့ညာသည္ထက္ ငါ့ေဆြမ်ိဴး ငါ ဆိုသည္ အတၱမ်ားျပည့္ေနေသာ ေရႊထီးေဆာင္း ေရေပၚဆီမ်ားသာျဖစ္သည္။

ထိုေၾကာင့္ သမိုင္းေတြ အတိတ္ေတြကို အတိတ္မွာထားခဲ႔ကာ လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ တစ္ေယာက္ႏွင္႔တစ္ေယာက္ အျပစ္တင္မွဳကင္းျပီး တစ္ေယာက္လိုအပ္ခ်က္ တစ္ေယာက္ျဖည့္ဆည္းခါ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ အခ်ိန္အခါလည္း ျဖစ္သည္ဟု ကြၽန္ေတာ္ယုံၾကည္မိသည္။

ျမန္မာအလင္းသတင္းစာတြင္ ေမာင္တင္ေအး (ေရႊဘို) က ျမန္မာအစုိးရထံ အၾကံေပးစာတစ္ေစာင္ ေရးသားေပးပို႔ဖူးပါသေလာ၊ ရိုးသားစြာ ေ၀ဖန္ေထာက္ျပဖူးပါသေလာဟု ေမးခြန္းေမးလာခဲ့သည္။ ဟုတ္ကဲ့ ေရးသားခဲ့ဖူးပါသည္။ ေထာက္ျပခဲ့ဖူးပါသည္။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ စကၤာပူ ျမန္မာ အခြန္ႏွစ္ထပ္ ေပးေဆာင္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေခါင္းေဆာင္သူတစ္ေယာက္မွ ဦးေဆာင္၍ ေနာက္လိုက္ေကာင္းအျဖစ္ရပ္တည္ကာ ထုိစဥ္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီး သန္းေရႊ၊ လက္ရွိ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၊ ဘ႑ာေရး၀န္ၾကီး ျမန္မာသံရုံးတို႔ကို လိပ္မူ၍ စကၤာပူ ျမန္မာ အခြန္ႏွစ္ထပ္ စာခ်ဳပ္ပါ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေထာက္ျပကာ အခြန္ေပးေဆာင္ျခင္းအား ျပန္လည္ စီစစ္ရန္၊ နာမည္အမွန္ထိုးကာ လက္မွတ္ထိုး၍ ေပးအပ္ခဲ့ဖူးပါသည္။ ထိုစာမွာလည္း လိပ္မူတပ္ထားေသာ ပုဂၢဳိလ္မ်ား ဖတ္သည္ မဖတ္သည္ မေျပာတတ္ပါ။ ဗ်ဳရိုကရက္ ေခတ္ေနာက္ျပန္ဆြဲ အေတြးအေခၚေဟာင္းသမားမ်ားလက္ထဲ ေပ်ာက္ပ်က္သြားသည္လား မေျပာတတ္။ တစ္ေစာင္မဟုတ္ ႏွစ္ေစာင္ ေရးျပန္ေသာ္လည္း အေၾကာင္းမၾကား။ ရွိသည္ဟု မသတ္မွတ္ အေလးမထားမွဳမ်ားကိုသာ ခံစားလိုက္ရပါသည္။

ႏိုင္ငံအတြက္ လိုအပ္ေသာ အခြန္ကို လြန္ခဲ့ေသာ ၁၈ႏွစ္ ၀င္ေငြရွိသည္႔အခ်ိန္မွစ၍ ယေန႔အခ်ိန္ထိ ေက်ပြန္စြာေပးအပ္ေနေသာ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း၌ လိုအပ္ေသာ လူမွဳေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို စြမ္းစြမ္းတမံလုပ္ကိုင္ေပးခဲ့ေသာ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ သဘာ၀ေဘးဒါဏ္မ်ားၾကဳံၾကိဳက္ပါက ယေန႕အထိ မိမိကုိယ္တိုင္ လွဴဒါန္းရုံသာမက၊ မိမိ၀န္းက်င္ကိုပါ စည္းရုံး၍ သိန္းေပါင္းမ်ားစြာ ရရွိရန္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသားအျဖစ္တည္ရွိလ်က္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ကြၽန္ေတာ္႔ကို ႏိုင္ငံသားအျဖစ္မွ မစြန္႔လႊတ္ရန္ ကြၽန္ေတာ္ကဲ့သို႔ေသာ လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအားလုံး ျမန္မာႏိုင္ငံသားအျဖစ္ မစြန္႔လႊတ္ရန္ လက္ရွိအစိုးရႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ား ၾကိဳးစားၾကပါဟုတိုက္တြန္းရင္း ဒီပို႕စ္ကို အဆုံးသတ္လိုက္ပါသည္။

ေမာင္ျခိမ္႔
================

မွတ္ခ်က္။ ဤေဆာင္းပါး (ပို႕စ္ ၂ခု) သည္ မည္သည္ ေျမေအာက္အဖြဲ႔အစည္း၊ အတိုက္အခံ ဆန္က်င္ဖက္ ႏိုင္ငံေရးလွဳပ္ရွားသူမ်ား၏ တိုက္တြန္းခ်က္ျဖင့္ ေရးသားျခင္းမဟုတ္ပဲ ျပည္သူထဲမွ ျပည္သူတစ္ေယာက္အေနျဖင့္ ခံစားနားလည္မွဳမ်ားကို စာလုံးမ်ားျဖင့္ ဖန္တီးေရးသားျခင္းသာျဖစ္ပါသည္။

54 comments:

 1. ဖတ္ရတာ ၾကက္သီးေမႊးညွင္း ထသည္ ့အထိ ၀မ္းနည္း၀မ္းသာ ခံစားရပါတယ္ ။

  ReplyDelete
 2. သိပ္ေကာင္းတဲ့ ပို ့ပါ. အခြန္ေတြ အရမ္းေပးရၿခင္း။ ရင္နာနာ နဲ ့ ကိုယ့္ေပးရတဲ့ ့အခြန္ေတြကို ဘယ္မွာသံုးလိုက္တယ္ လို ့ အစိုးရရဲ ့ တရား၀င္ စာရင္း မၿပၿခင္း အခြန္ေပးထားၿပီး ကိုယ့္ ၿပည္သူၿပည္သား အခြန္ထမ္းေတြကို ေရၿခားေၿမၿခားမွာ အကာအကြယ္ မေပးပဲ ႏွိပ္ကြက္ၿခင္း ေတြဟာ ႏုိင္ငံသား စြန့္လြတ္ဖို ့ စဥ္းစားၾက၇တဲ့ အခ်က္ေတြပါပဲ ေက်းဇူးပါခင္ဗ်ာ ဦးၿခိမ္႔ ႏွင့္ တီတီဆီြ သို ့

  ReplyDelete
 3. အရမ္းသေဘာက်တယ္။ ေနာက္မွ ထပ္ဖတ္ဦးမယ္။

  ReplyDelete
 4. မမဆိြ အီးေမး ပို့ခ်င္လိုက္တာ ။ thandarlwin2006@gmail.com ကို အီးေမးလိပ္စာေလး ပို့ေပးပါလား။

  ReplyDelete
 5. သႏၱာလြင္ေရ ... အစ္မ email က sweetee2008@gmail.com ပါ။ အရင္ ကြန္႔မန္႔ေတြမွာလဲ ေရးဖူးပါတယ္။ လာအားေပးတဲ႔ အတြက္ ေက်းဇူးပါညီမ။

  ReplyDelete
 6. ေကာင္းပါသည္၊
  မွန္ကန္ေသာ လြတ္လပ္စြာ သေဘာထား ကြဲလြဲခြင့္ တစ္ခုပါပဲ၊
  သတင္းစာကုိ ဖတ္ၿပီးေတာ့ ငါအရက္ေသာက္တာ မင္းမႀကိဳက္ဘူးသီခ်င္းကုိ သတိရသြားတယ္၊

  ReplyDelete
 7. စကားလံုးတိုင္း စကားလံုးတိုင္းကို ႏွစ္သက္သေဘာက်မိပါတယ္...
  အထူးသျဖင့္ေတာ့ ျမန္မာသံရံုးရဲ႕ ရပ္တည္ခ်က္နဲ႔ တာဝန္မဲ့မႈ၊ သံရံုးဝန္ထမ္းေတြရဲ႕ ရိုင္းစိုင္းရင့္သီးတဲ့ ဆက္ဆံေရးနဲ႔ ျပဳမူ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကို ေထာက္ျပထားတာ အၾကိဳက္ဆံုးပါပဲ...

  ReplyDelete
 8. ေမာင္တင္ေအးတဲ႕ ။ ဖားျပီးေရးေနတာမ်ား အသိသာၾကီး ။ လြတ္လပ္ေရး အၾကာင္းေျပာတာ ဗိုေအာင္ဆန္းအေၾကာင္းကို တမင္ေကြ႕ပတ္ျပီးေရးသြားတယ္။ တိုင္းျပည္အစိုးရကို မဟုတ္တာေထာက္ျပ ၊ အၾကံဥာဏ္ေပးၾကလို႕လားတဲ႕ ။ သူကိုယ္တိုင္ေတာင္ သူထင္ရာျမင္ရာ သူ႕ယံုၾကည္ခ်က္ကို ရဲရဲေရးရဲလို႕လား ။ အဲလိုေရးျပီး ေဝဖန္ရင္ သူ႕ပေထြးေတြက စြဲစိလို႕အခုလိုမ်ိဳးေတာင္ အသံေကာင္းဟစ္ႏိုင္မွာ မဟုတ္ဘူး။ ဒါမ်ိဳးေလးေတြေရးမွ ထမင္းနပ္မွန္မဲ႕ဘဝဆိုရင္လည္း မေျပာေတာ႕ဘူး၊ ေရးသာေရး ၊ ဖားသာဖား ။ ဘယ္သူဘယ္လိုေရးေရး
  လက္ေတြ႕ဘဝမွာ ခံစားေနရတဲ႕ျပည္သူေတြအားလံုးသိတယ္။ ဒါမ်ိဳးကို အခ်ိန္ကုန္ခံျပီ ဘယ္သူမွမဖတ္ဘူး။ (က်ေနာ္တို႕ပဲဖတ္တာ...ဟီး :P )

  ReplyDelete
 9. ma ma sweet...please let me share..

  ReplyDelete
 10. BRAVO !!!!!!!!!!!!!

  ReplyDelete
 11. ေကာင္းလိုက္တဲ့ပို႔စ္ ဒီလို ခံစားခ်က္မ်ိဳး
  ျမန္မာျပည္သူ/ျပည္သားေတြမွာ 99%
  နီးပါးရွိၾကပါတယ္။ မဆြိတီေရ ရွဲလိုက္မယ္ေနာ္
  ရတယ္မွလားဟင္ ?

  ReplyDelete
 12. ရပါတယ္ခင္ဗ်ာ.....။ ျမန္မာက်ဳးပစ္ ႏွင့္ အန္တီဆြိ ဘေလာက္မွ ရသည္လို႕သာ ရည္ညႊန္းေပးပါ။

  ReplyDelete
 13. အဲဒီလို ေရးေနတဲ႔သူကို ႏိုင္ငံျခားကေနတစ္လ ေဒၚလာတစ္ေသာင္းေပးမယ္လို႔ ေခၚၾကည္႔ ၀မ္းသာအားရ ေျပးပါလိမ္႔မယ္ ထိပ္ဆံုးကေန။
  တခ်ဳိ႕လူေတြက စပ်စ္သီးလည္း ခ်ဥ္တတ္ၾကေသးတယ္ေလ
  ကိုယ္တိုင္က ပိတ္ခံထားရေတာ႔ ဟိုႏိုင္ငံမသြားရ ဒီႏိုင္ငံမသြားရ
  သူမ်ားသြားတာ မနာလိုေတြျဖစ္..
  ဒီေရာဂါနဲ႔ဘဲ...


  ေခ်ာ

  ReplyDelete
 14. Bro and Sis,

  Bravo!!!!

  Alumni sis.

  ReplyDelete
 15. မဆြိတီရဲ႕ ဘေလာ႕ကို ဖတ္ေလ႕ရွိပါတယ္။

  ဒီပို႕စ္ဟာ ႏိုင္ငံျခားမွာ ေရာက္ေနသူ/ေနထိုင္သူမ်ားအတြက္သာမဟုတ္ပဲ ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႕ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားအတြက္
  ေရးသားတာျဖစ္တဲ႔ အတြက္ ဦးျခိမ္႕ ရဲ႕ အခုလိုစိိတ္ဓါတ္ကိုေလးစားပါတယ္။

  ကၽြန္မက ဘယ္ႏိုင္ငံေရး အဖဲြ႕အစည္း၀င္မွမဟုတ္ပါဘူး။
  ျမန္မာအစိုးရကို အခြန္ လစဥ္ေပးေဆာင္ေနသူပါ။

  ဒီပို႕စ္နဲ႕ ဆက္စပ္ျပီးေျပာရရင္ေတာ႕.........

  ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရရဲ႕ ကိုယ္႔ကိုေ၀ဖန္ရင္ အတိုက္အခံလို႕ထင္ေနတာက သူ႕ရဲ႕ အာဏာရွင္ျဖစ္ေႀကာင္း သာဓက တစ္ခုပါ။

  ဒိထက္ဆိုးတာက ယ်ထာဘူတက်တဲ႕ အေတြးအေခၚကင္းမဲ႕ျပီး က်ဥ္းေျမာင္းတဲ႕ အျမင္ရွိတဲ႔ သူေတြရဲ႕ ႀကည္ညိဳမွဳခံေနရတာကလည္း သူ႕ရဲ႕ အႀကီးမားဆံုးေသာ တန္ခုိးအရွိန္ တစ္ခုျဖစ္ေနတာပါပဲ။

  ReplyDelete
 16. ဒီလိုေရးတဲ႔ အေရးအသားမ်ိဳးေစာင္႔ေနတာ ၾကာၿပီ၊ Singapore ကိုေကာ Myanmar ကိုေကာ ဒီမွာ အလုပ္လုပ္ေနၾကတဲ႔သူေတြဟာ အခြန္ေပးေဆာင္ေနရပါတယ္။ Singapore ကို ေပးရတဲ႔ အခြန္ဆိုတာ ထားပါေတာ႔။ Myanmar ႏိုင္ငံအေနနဲ႔ နားလည္ထားရမွာ Double Taxation ဆိုတာ မၿဖစ္သင္႔ပါ။ ဘာေၾကာင္႔ ၿမန္မာႏိုင္ငံသားေတြ အားလံုး Singapore မွာ work permit, EP, PR, S Pass မ်ား ၿမန္မာသံရုံးမွာ အခြန္ေပးေဆာင္ေနရပါသလဲ။

  အခုလက္ရွိအစိုးရက လာဘ္စားမႈမ်ားကို ထိထိေရာက္ေရာက္ အေရးယူေနတယ္လို႔ ၾကားသိရပါတယ္။

  ကြ်န္မေၿပာခ်င္တာက ဒီမွာ အလုပ္လုပ္ေနတဲ႔သူအားလံုးစုၿပီး ၿမန္မာၿပည္ကို Myanmar Embassy in Singapore သံရုံး ကိုမေက်နပ္ေၾကာင္းစာတင္ရေအာင္လား။

  ၁လ ၁လ အခြန္က ၁၂၀ ဆိုတာ နည္းတာမွ မဟုတ္တာ။

  ReplyDelete
 17. Aunty Sweet,

  ကြ်န္မက စာ အေရးအသားသိပ္မေကာင္းဘူးရွင္႔ ...
  အမွားပါခဲ႔ရင္ စိတ္မဆိုးပါနဲ႔ေနာ္

  ReplyDelete
 18. BRAVO.Thanks for your article.To maintain Myanmar Citizen Status,we need to pay unresonable tax give to them.No body can voice out this truth.Appreciate you.Carry on.

  ReplyDelete
 19. ဦးျခိမ့္ ေက်းဇူးပဲဗ်ာ။ ေျပာခြင့္ၾကဳံတုန္း ေျပာရတာ။
  ေနာက္ထပ္လဲ ပညာတတ္ ၊ အေတြ႕အၾကဳံရိွျပီး စဥ္းစားေတြးေခၚနိုင္ ေျဖာင့္မတ္စြာ သုံးသပ္ေထာက္ျပနိုင္တဲ့
  ဘေလာ့ဂ္ဂါေတြ ထပ္ေရးနိုင္ရင္ ရွဳ႕ေထာင့္စုံလုိ႕ ပိုျပီး အေထာက္အကူ ျဖစ္မယ္ ထင္ပါတယ္။

  ReplyDelete
 20. ဟုတ္တယ္။ သူတို ့ေတြကစားသာလို ့ဖားေနၾကတာ။ သူ ့သားသမီးေတြကိုေတာ့ နိဳင္ငံျခားပို ့ထားတာေတြခ်ည္းပဲ။

  ReplyDelete
 21. good post. pls let me share.

  ReplyDelete
 22. ဦးျခိမ့္ေရ... ပထမဆံုးေျပာခ်င္တာကေတာ့ ဒီစာဖတ္ျပီး ဆရာကိုဧရာနဲ ့ မမသီတာတို ့လို ေမာင္တထမ္း မယ္တရြက္ စာေရးႁကပါလားလို ့ တိုက္တြန္းခ်င္မိတယ္... နိုင္ငံျခားမွာေနတဲ့ ျမန္မာနိုင္ငံကို ခ်စ္တဲ့ နိုင္ငံသားတေယာက္မို ့ ရင္ဘတ္တူသူေတြပဲေပါ့... ဦးျခိမ့္ေထာင္ျပသြားတဲ့ အခ်က္၂ခုကို သေဘာက်မိတယ္... နိုင္ငံျခားမွာ စီးပြားရွာလို ့ ကိုယ့္တိုင္းျပည္ကို လွဴဒါန္းေပးကမ္းနိုင္ျခင္းဆိုတာနဲ ့ နိုင္ငံျခားမွာ အလုပ္လုပ္ရင္း အခ်ိန္ကိုတန္ဖိုးရွိစြာ အသံုးခ်တတ္ျခင္း စည္းကမ္းနဲ ့ေျပာဆိုေနထိုင္တတ္ျခင္းဆိုတာကိုပါ... နိုင္ငံျခားမွာ အလုပ္သြားလုပ္ၾကသူခ်င္းအတူတူ ကိုယ့္တိုင္းျပည္ကို လွဴဒါန္းေပးကမ္းမွဳမွာ ကၽြန္မတို ့ တိုင္းျပည္ကို မမွီၾကပါဘူး...တခုပါပဲ...ကၽြန္မတို ့မွာ ေနာက္တာဝန္ရွိေနတာက ကိုယ္ရတဲ့အသိဥာဏ္နဲ ့အေတြ ့အၾကံဳကို တိုင္းျပည္မွာက်န္ခဲ့တဲ့ ကိုယ့္လူမ်ိဳးေတြအတြက္ ဘယ္လိုလက္ဆင့္ကမ္း ေပးနိုင္မလဲ... နွမ္းတေစ့နဲ ့ဆီမျဖစ္ဘူးဆိုေပမယ့္ ဆီျဖစ္ေအာင္နွမ္းေစ့တေစ့ခ်င္းဆီမွာ တာဝန္ရွိတယ္လို ့ျမင္မိတယ္... အဆိုးဆံုးအေျခအေနမွာ ဒီထက္မဆိုးရေအာင္ ဘာအေကာင္းဆံုးေတြလုပ္ေပးနို္င္မလဲေပါ့...ေနာက္တခုက ျပည္တြင္းမွာရွိတဲ့ျပည့္စံုေနတဲ့သူေတြ မစားေကာင္းတဲ့အသီးကို ငါမစားဖူးဆိုတဲ့သစၥာတရားရွိဖို ့ ပါအေရးၾကီးပါတယ္... ဦးျခိမ့္ေျပာတဲ့ သတင္းစာဆရာၾကီးက အေကာင္းဆံုးဥပမာေပါ့...

  ReplyDelete
 23. ဆက္ေဆြးေႏြးဆရာေလးေတြ အီးေမးလ္ပို ့လိုက္မယ္ ဦးျခိမ့္ေရ...

  ReplyDelete
 24. အခြန္ေပး၇တာ ဘာမွမေၿပာလိုဘူး ။ ေပးလိုက္တဲ့အခြန္ေတြကို ႏိူင္ငံေတာ္တိုးတတ္းေရးမွာသုံးသလား??? ပညာေ၇း၊က်န္းမားေရး လိုအပ္တဲ့ေနရာေတြမွာ ထိထိေရာက္ေရာက္မွန္မွန္ကန္ကန္ သုံးေစၿခင္းတယ္။ အခုေတာ့ သူမ်ားေခႊ်းနည္းစားေတြ က သံအမတ္ၾကီး အရက္ဖိုးၿဖင့္လို ့ၿဖင့္ ကေတာ္ေတြ ေစ်း၀ယ္ဖို ့ၿဖင့္ ။ ၿမန္မာၿပည္ကလူၾကီးေတြလာရင္ ၿပည့္တာဆန္ခၿဖင့္ ကာဆီႏိုေလာင္းဖို ့ၿဖင့္၊ လူၾကီးသားေတြလာရင္လဲ ၿပည့္တြင္းကို ေရခဲ(မူယစ္ေဆး)၀ယ္သြင္းဖို ့အရင္းႏွီးၿဖင့္။လူၾကီးသမီးေလးေတြရဲ ့ေအာက္ခံေဘာင္းဘီးဖို ့ၿဖင့္ ဟင့္ ဟင့္

  ReplyDelete
 25. အခြန္မ်ားရျခင္း၊ သံရံုးမွာ အခြန္ေဆာင္ရတာ အဆင္မေျပျခင္းတုိ. ဟာ ျမန္မာနုိင္ငံသားမ်ား အျခားနုိင္ငံသား ကူးေျပာင္းရတဲ့ အဓိကအခ်က္လုိပဲ ကြ်န္ေတာ္ထင္မိပါတယ္၊

  ျမန္မာနုိင္ငံသားေတြ အျခားနုိင္ငံသားမေျပာင္းရေအာင္ အခြန္ကုိေလ်ာ့ေပးသင့္ပါတယ္၊ ၁၀%ကေတာ့ သိပ္ကုိမ်ားလွပါတယ္၊ အနည္းဆံုး ျမန္မာပတ္စ္ပုိ.က အေရွ.ေတာင္အာရွနိင္ငံမ်ားကုိ ဗီဇာမလိုပဲ သြားလုိ.ရေအာင္ လုပ္ေပးသင့္ပါတယ္၊

  မေလးရွား၊ ဖိလစ္ပုိင္ ပတ္စ္ပုိ.ဟာ ျမန္မာပတ္စ္ပုိ. ထက္ ေစ်းပုိေပါပါတယ္၊ စလံုးပတ္စ္ပုိ.ဆုိရင္ စင္ကာပူေဒၚလာ ၇၀ နဲ. U.S.A ၊ ဂ်ပန္နဲ. အီးယူနဲ. နို္င္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကုိ ဗီဇာမလိုပဲသြားလုိ.ရတယ္လို.ၾကားဖူးတယ္၊

  ဆက္ရန္ ....

  ReplyDelete
 26. ကြ်န္ေတာ္က စလံုးမွာရွိတဲ့အေျခအေန နဲ.ပဲ ႏွဳိင္းယွဥ္ျပီးေရးပါ့မယ္၊ ဒါေပမဲ့ ျမန္မာ အစုိးရက ျမန္မာနုိင္ငံသားေတြကုိ အခြန္ေလ်ာ့ေပး ခဲ့ရင္ေတာင္ျမန္မာနိုင္ငံသားေတြရဲ့ အျခားနုိင္ငံသား ခံယူမူဟာရွိေနဦးမွာပါပဲ၊ အျခားနုိင္ငံသား ခံယူမူက ျမန္မာနိင္ငံရဲ့ အခြန္ၾကီးျမွင့္မူတစ္ခုတည္းတင္ မဟုတ္ပဲ သက္ဆုိင္ရာနုိင္ငံေတြရဲ့ privilege ကြာဟမူ. အေပၚမွာလည္း မူတည္ပါတယ္၊

  စင္ကာပူနုိင္ငံသား netizen ေတြရဲ့ ကြန္မန္.ေတြေၾကာင့္ စလံုးအစုိးရက ပီအာနဲ. စင္ကာပူနုိင္ငံသားတုိ.ကုိ တေျဖးေျဖး ခြဲျခားလာလိုက္ တာ ေက်ာင္းစရိတ္၊ ေဆးကုသ စရိတ္တုိ.မွာ သိသိသာသာ ကြာဟလာတာကုိေတြ. ရပါတယ္၊ ေနာက္ဆံုး မွာေတာ့ ပီအာဆုိတဲ့ status ဟာ အျခား EP, s-pass, တုိ.နဲ. သိပ္မျခားနားေတာ့ပါ၊ ဒါေပမဲ့ ဒီမွာ အိမ္၀ယ္မယ္ဆုိရင္ေတာ့ ပီအာျဖစ္တာကလည္းေကာင္းပါတယ္၊

  ဆက္ရန္ ....

  ReplyDelete
 27. ကြ်န္ေတာ့္နဲ.ခင္တဲ့ poly ေက်ာင္းဆင္း တစ္ေယာက္ကုိေမး ၾကည့္တဲ့အခါ သူ.က ျမန္မာနိင္ငံမွာ အလုပ္ျပန္လုပ္ခ်င္ေပမဲ့ သူ.တတ္တဲ့ ပညာနဲ. ျမန္မာနိုင္ငံမွာ လုပ္လို. မျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာနုိင္ငံမွာ infrastructure ေကာင္းေကာင္း မရွိဖူးလို.ေျပာပါတယ္၊ အဲ့ဒါကလည္းအမွန္ပါပဲ၊ ဒီမွာေက်ာင္းျပီး တဲ့သူေတြမ်ားမ်ားလဲ အဲ့ဒီလုိ အေတြးမ်ိဳးရွိၾကမွာပါ၊

  ဦးျခိမ့္ရဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအားလုံး ျမန္မာႏိုင္ငံသားအျဖစ္ မစြန္႔လႊတ္ရန္ တုိက္တြန္းခ်က္ကို ေလးစားမိပါတယ္၊ ဦးျခိမ့္ရဲ့ တုိင္းျပည္ခ်စ္တဲ့စိတ္ကုိလဲ ေျပးျမင္ေယာင္မိပါရဲ့၊

  ReplyDelete
 28. ဒါေပမဲ့ ဦးျခိမ့္ရယ္၊ တစ္ခါတစ္ေလမွာ အေျခအေန အခ်ိန္ခါနဲ. ဘ၀ေပးအေျခအေနေၾကာင့္ လုပ္ရတဲ့ အေနအထားေလးေတြ လည္းရွိတတ္ပါတယ္၊ တစ္ခ်ိဳ.မိသားစု၀င္ေတြ ရဲ့ ေက်ာင္းစရိတ္နဲ. (စလံုးနုိင္ငံသား၊ ပီအာနဲ. နိုင္ငံျခားသားတုိ.ေက်ာင္းစရိတ္ကြာဟမူ) အျခားအေထြေထြ အေၾကာင္းမ်ားဟာျမန္မာနုိင္ငံသားစြန္.လႊတ္ ခ်င္စိတ္ျဖစ္ေပၚေစပါတယ္၊

  အျခားနုိင္ငံသား ေျပာင္းတဲ့သူ လည္းေျပာင္း၊ ျမန္မာနုိင္ငံသား အျဖစ္ဆက္လက္ ရပ္တည္တဲ့သူလည္းရပ္တည္ေပါ့၊ အဲဒါက လူတုိင္းရဲ့ အခြင့္အေရးပါ၊ ဒီမုိကေရစီရဲ့အစလုိ.ပဲ ခံယူပါတယ္၊ အဲဒီ့လုိအျခားနုိင္ငံသားခံယူသြားတဲ့သူေတြမွာလဲ အေျခအေနေၾကာင့္သာ ေျပာင္းသြားေပမဲ့ ျမန္မာနုိင္ငံမွာ ေမြး၊ ၾကီးျပင္းလာခဲ့ေတာ့ သူတုိ.မွာလဲ ျမန္မာနုိင္ငံကုိခ်စ္ၾကဦး မွာပါ၊

  ReplyDelete
 29. အျခားနုိင္ငံသား ေျပာင္းတဲ့သူ လည္းေျပာင္း၊ ျမန္မာနုိင္ငံသား အျဖစ္ဆက္လက္ ရပ္တည္တဲ့သူလည္းရပ္တည္ေပါ့၊ အဲဒါက လူတုိင္းရဲ့ အခြင့္အေရးပါ၊ ဒီမုိကေရစီရဲ့အစလုိ.ပဲ ခံယူပါတယ္၊ အဲဒီ့လုိအျခားနုိင္ငံသားခံယူသြားတဲ့သူေတြမွာလဲ အေျခအေနေၾကာင့္သာ ေျပာင္းသြားေပမဲ့ ျမန္မာနုိင္ငံမွာ ေမြး၊ ၾကီးျပင္းလာခဲ့ေတာ့ သူတုိ.မွာလဲ ျမန္မာနုိင္ငံကုိခ်စ္ၾကဦး မွာပါ၊

  အဲ့ဒီ့နုိင္ငံျခားသားေျပာင္းသြားတဲ့သူေတြကုိ မပစ္ပယ္ပဲ သူတုိ.ရဲ့အားကုိ ျမန္မာနုိင္ငံထူေထာင္ေရးမွာ လက္ရွိျမန္မာနိုင္ငံသားေတြနဲ. ဘယ္လိုပူးေပါင္းဆာင္ ရြက္နုိုင္မလဲဆုိတာစဥ္းစားသင့္ပါတယ္၊

  ကြန္.မန္.တင္ျပီး ခဏၾကာမွာ ေပ်ာက္သြားလုိ. ခြဲတင္လိုက္တာကုိေတာ့ ခြင့္လႊတ္ပါ၊

  ReplyDelete
 30. Bro & Sis, Thanks for your good post.

  ReplyDelete
 31. ကိုZZZ ခင္ဗ်ာ...

  ကၽြန္ေတာ္အေနနဲ႕ ျမန္မာႏိုင္ငံသားကေန တျခားႏိုင္ငံသား ျဖစ္သြားတဲ့ သူကို ဘယ္လိုမွ မဆိုပါဘူး။ ျမန္မာႏိုင္ငံသားအျဖစ္ မစြန္လြတ္ပါနဲ႕ လို႕လဲ မတိုက္တြန္းသလို စြန္႕လြတ္လိုက္ရင္လည္း သူတို႕အတြက္ အေကာင္းဆုံးအေျခအေနကို ဖန္တီးသြားတယ္လို႕ပဲ ျမင္ပါတယ္။ အျပစ္မျမင္မိပါ။

  သို႕ေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံသားအျဖစ္ ဆက္လက္တည္ရွိေနေသးတဲ့ သူေတြကိုေတာ့ ျမန္မာအစိုးရအေနနဲ႕ (သို႕မဟုတ္) ျမန္မာျပည္အတြင္းမွ သတင္းစာမွာ ေဆာင္းပါေရးေနသူေတြ အေနနဲ႕ အဖို႕ ႏိုင္ငံျခားမွာ အလုပ္သြားလုပ္ေနတာက တိုင္းျပည္အက်ိဳးကိုလဲ ရွိေစတယ္ဆိုတာ သိေစခ်င္သလို ထုိလူေတြကို ႏိုင္ငံသားမစြန္႕လြတ္ေအာင္ စြဲေဆာင္ႏိုင္ရမယ္ဆိုတာ ကို သိေစခ်င္တဲ့ သေဘာပါပဲ

  ေမာင္ျခိ္မ့္

  ReplyDelete
 32. ဦးျခိမ့္ေရ

  ျပည္တြင္းသတင္းစာဆုိတာ အစုိးရရဲ့ mouthpiece ျဖစ္ပါတယ္၊ ဖားျပီးေရးတာကေတာ့အမွန္ပဲ၊ သူတုိ.က ျပည္ပကုိ ပညာတတ္ေတြဆံုးရွံဴးတာ တကယ္စုိးရိမ္လုိ.ေရးသလို အျပစ္တင္သလိုလုိနဲ. ျပည္ပမွာ အလုပ္လုပ္ျပီး နုိင္ငံသားခံယူသြားတဲ့ သူေတြကုိ ေျပာစရာသင့္တယ္ထင္လို. သူတုိ.ရဲ့ concern ကုိ အလုပ္သေဘာမ်ိဳးအရသာ ေရးလိုက္ရတာလည္းျဖစ္နုိင္ပါ တယ္၊ အဲဒီ့လုိမဟုတ္ပဲ တကယ့္စိတ္ရင္းထဲမွာေတာ့ မင္းတုိ.ပညာတတ္ေတြဆုိတာ တုိင္းျပည္ကုိ ပုန္ကန္တတ္တယ္၊ မင္းတုိ. ျပည္တြင္းမွ မရွိေလ ေကာင္းေလ ဆုိတာမ်ိဳးလည္း သူ.တုိ.စိတ္ထဲမွာ ရွိခ်င္ ရွိေနပါလိမ့္မယ္၊

  ေမာင္တင္ေအး (သရက္) ေရးသြားတာကေတာ့ လုိရာဆြဲျပီးေရးသြားတာအမွန္ပဲ၊ ကြ်န္ေတာ္လဲ သူတုိ.ေရးတာ မမွန္သလုိ မေထာက္ခံနုိင္ပါဖူး၊ ဒါေပမဲ့ အဲ့ဒီ့ေဆာင္းပါးေရးတဲ့ သူရဲ့ ေရးသြားဟန္ က ေတာ္ရံုတန္ရံု မသိတဲ့သူဆုိရင္ မွန္သလုိလုိ နဲ. ေတြေ၀သြားနုိင္ပါတယ္၊ ဦးျခိမ့္တုန္.ျပန္ခ်က္ က ေကာင္းပါတယ္၊ ထိထိမိမိရွိလွပါတယ္၊

  ဆက္ရန္ ...

  ReplyDelete
 33. ေနာက္တစ္ခုေဆြးေႏြးခ်င္တာက အဲ့ဒီ့ DTA ကိစၥကုိ လင့္ေလးတင္ေပးရင္ အခြန္ ၂ ထပ္မေပးေရးကုိ စာဖတ္သူမ်ား သိသြားပါလိမ့္မယ္၊ ကြ်န္ေတာ္အဲဒီ့ကိစၥကို ဖတ္မိခဲ့ပါတယ္၊ ခင္ဗ်ားရဲ့သူငယ္ခ်င္းက သူ.ရဲ့ အမ်ိဳးသမီးဘေလာ့မွာ တင္ထားပါတယ္၊ ကြ်န္ေတာ္က သူတုိ.နဲ.လည္း ပုဂၢိဳလ္ေရးအရ မရင္းႏွီးေတာ့ ၾကိဳက္လား၊ မၾကိဳက္လား မသိေတာ့ ကြ်န္ေတာ့္အေနနဲ. လင့္မတင္ေပးေတာ့ပါဖူး၊

  အဲ့ဒီ့ကိစၥက လက္မွတ္ထုိးတာျပီးျဖစ္ခဲ့ေတာ့ အဲ့ဒီ့သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ကို honor လုပ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္၊ ခက္တာက စလံုးဘက္က အခြန္က သိပ္မမ်ားပါဖူး၊ အခြန္ ေဆာင္မဲ့ေဆာင္ရင္ စလံုးဘက္ကုိ ပဲ ေဆာင္ၾကပါလိမ့္မယ္၊ ဒါေပမဲ့ ျမန္မာအစုိးရ ဘက္ကေတာ့ ၁၀%ကုိ စြန္.ဖုိ.ဆုိ တာ ေတာ္ေတာ္မလြယ္တဲ့ ကိစၥျဖစ္ေနပါလိမ့္မယ္၊ လႊင့္ပစ္လုိက္ရင္ အဆီတ၀င္း၀င္းနဲ. ဆုိသလုိမ်ိဳးျဖစ္ေနပါလိမ့္မယ္၊ အဲ့ဒီ့ကိစၥ ကုိျပန္ျပီး ေဖာ္ေဆာင္သင့္ပါတယ္၊

  ဆက္ရန္ ...

  ReplyDelete
 34. ဦးျခိမ့္တုိ. လွဴဒါၵန္းတဲ့ကိစၥကလည္း မြန္ျမတ္သလုိ ေကာင္းတဲ့ အလုပ္ျဖစ္ပါတယ္၊ ဒါေပမဲ့ ျပည္ပက နုိင္ငံေရး သမားေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား က ဘာမွတုိင္းျပည္အတြက္ ေရေရရာရာမလုပ္ပဲ အႏၱရယ္မရွိတဲ့ ေနရာကေန ေအာ္ျပီး ေဘးထုိင္ဘုိင္က် ဘုေျပာေနတာကေတာ့ မေကာင္းပါဖူး၊ ေနာက္ဆံုး မေကာင္းေၾကာင္းေတြေျပာရင္းနဲ. အာလံုးမေကာင္းတဲ့ သူေတြျဖစ္သြားပါလိမ့္မယ္၊ ကြ်န္ေတာ္အဓိကဆုိလုိခ်င္ တာကေတာ့ ေလာေလာဆယ္ဆယ္ အေျခအေနမွာ ဘယ္အစုိးရပဲ အုပ္ခ်ဳပ္ေနေန ျပည္ပကေစတနာ ရွိတဲ့သူေတြက ျမန္မာနုိင္ငံရဲ့ နုိင္ငံေရး၊ လူမူေရး၊ ပညာေရးမွာ တတ္နုိင္သေလာက္ ဘယ္လုိကူညီၾကမယ္ဆုိတာ ကုိ အရင္လုပ္ၾကရင္ေကာင္းပါလိမ့္မယ္၊ ေလာေလာဆယ္မွာ တရုတ္ၾကီးလႊမ္းမူေၾကာင့္ ျမန္မာနိုင္ငံရဲ့ အေရးက ေတြးလုိ. မရဲ ေအာင္ျဖစ္ေနပါတယ္၊ ဘယ္လုိ တရုတ္ၾကီးရဲ့ လႊမ္းမုိးမူကုိ ဘယ္လိုကာကြယ္ရမယ္ဆုိတာ ျမန္မာနုိင္ငံသားအားလံုးက တတ္နုိင္တဲ့ ဘက္က ဘယ္လုိ campaign လုပ္ၾကမလဲဆုိတာ စဥ္းစားသင့္ပါျပီ၊

  ဆက္ရန္ ...

  ReplyDelete
 35. ကြ်န္ေတာ့္ ကိုျခိမ့္ပို.စ္မွာ အလုပ္လုပ္ရင္း ဖတ္မိပါတယ္၊ အလုပ္မ်ားေနတာရယ္ ၊ ဒီလုိပုိ.စ္မ်ိဳးမွာ ကြန္မန္.ေရးမိရင္ အျမင္မတူတဲ့သူေတြနဲ. အျပန္အလွန္ေရးတတ္ရျပီး မျပီးမစီးျဖစ္မယ္ဆုိတာကုိ ၾကိဳျပီးေတြးမိပါတယ္၊

  ဆက္ရန္ ...

  ReplyDelete
 36. ဒီပုိ.စ္မွာ ကြန္မန္.မေရးေတာ့ဖူးလုိ. ဆံုးျဖတ္ေပမဲ့ မေနနုိင္လုိ.ေရးမိျပန္ျပီ၊ ကြ်န္ေတာ့္အျမင္လည္း မွားနုိင္ပါတယ္၊ ျမန္မာနိုင္ငံသားတုိင္းဟာ တုိင္းျပည္ကုိ ေကာင္းခ်င္ေစတဲ့ေစတနာရွိသလုိ ျပည္တြင္း ျပည္ပက လူေတြရဲ့ အင္အားကုိ မျပန္.သြားေစပဲ စုစုစည္းစည္း ျဖစ္ေစခ်င္တဲ့သေဘာနဲ. ကြန္မန္. ၀င္ေရးတာ ျဖစ္ပါတယ္၊ ကြ်န္ေတာ့္လည္း ဘယ္အဖြဲ.အစည္းကုိမွ ကုိယ္စားမျပဳပါ၊ သုိ.ေသာ္လည္း မွန္တဲ့ ဘက္ကုိ ရပ္တည္တဲ့ အဖြဲ.၊ မြန္ျမတ္တာကုိေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ အဖြဲ.အစည္းဘက္ကုိေတာ့ တတ္နုိင္သေလာက္ ကူညီပါ့မယ္၊

  ReplyDelete
 37. အကိုႀကီး ေရးတာ ၿပည့္စံုေကာင္းမြန္လြန္းလို ့ ဘာေၿပာရမွန္းေတာင္ မသိေတာ့ဘူး

  တခါတံုးက
  Chartered မွ
  ညီငယ္

  ReplyDelete
 38. Interesujące. Pozdrawiam.
  http://punkt30.blogspot.com/

  ReplyDelete
 39. ိုဒီိပို ့စ္ကိုလင့္ပါရေစဗ်ိဳ ့

  ReplyDelete
 40. i am very like this post. i said boss we will give tax to myanmar gov. she is very suprising b/c tax is very more than sg and she said me why do u pay tax to myanmar? you already paid sg gov.she said complain your myanmar gov.why don't u complain? i have no words......... thanks
  if u do not understanding my sentence pls understanding me.

  ReplyDelete
 41. Hi All,

  If you want to link this post, feel free to do so as long as you credit to Myanmar Cupid (http://mmcpcommunity.net) and TTSweet blog.

  As long as more people read especially from Myanmar Authority or those wrote in column in Myanmar newspapers, I am delighted and exhilarated because I feel that my opinion will reach with good intention and positive criticism as a duty of Myanmar citizen.

  mgchaint

  ReplyDelete
 42. August 17, 2011 9:26 AM
  Anonymous said...

  i am very like this post. i said boss we will give tax to myanmar gov.
  ============================
  Regarding about this issue, I knew most of the detail and we dropped because Myanmar Authority need to clarify the Myanmar Citizen who worked in foreign country whether it is Resident Citizen or not. From point of view from IRAS (Singapore), they will pursue after Myanmar Authority confirm. As a ordinary citizen of Myanmar, it is beyond our limit (Time, expense and information).

  I hope that members of parliament (MP) of Myanmar Senate will solve these problem in future.

  mgchaint

  ReplyDelete
 43. ဒီေန႕ သမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္က ႏိုင္ငံျခားေရာက္ေနၾကတဲ့ ျမန္မာေတြ ျပန္လာၾကဖို႕ ဖိတ္ေခၚလိုက္ပါတယ္.. ႏိုင္ငံကို စြန္႕ခြာလာသူေတြထဲမွာ အတိုက္အခံ ႏိုင္ငံေရးသမား တင္မကဘဲ level မ်ိဳးစုံက အတတ္ပညာရွင္ေတြလည္း ျပည္တြင္းမွာ လုပ္ကိုင္လို႕ မရလုိ႕ထြက္လာၾကတဲ့ သူေတြလဲ သိန္းခ်ီရွိေနပါတယ္.. သူတို႕ အဓိက ျပန္ေခၚခ်င္တာ အဲဒီလူေတြလို႕ ယူဆရပါတယ္.. အဲဒါနဲ႕ ပါတ္သက္လို႕ ဘယ္လိုအေျခအေနမ်ိဳးမွ ဒီလူေတြ ျပန္လာခ်င္လိမ့္မယ္ ဆိုတာမ်ိဳးေလး ထပ္ေရးေပးဖို႕ တိုက္တြန္းပါတယ္ဗ်ိဳ႕..

  ReplyDelete
 44. ကိုရာဇာ has left a new comment on your post
  နိုင္ငံေတာ္ ၏ တရားဥပေဒစိုးမိုးမွဳမရွိဘဲ နိုင္ငံေရးမတည္ျငိမ္ မျငိမ္းခ်မး္သည့္
  ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး အေျဖကိုမရွာဘဲနဲ႕ေတာ့ ကိုညာၾကီးေတြ ထံုးစံအတိုင္းေတာ့
  စတန္႕တမ်ိဳးေတာ့ ထြင္ၾကရတာေပါ့
  ေမာင္သိန္းစိန္ရဲ႕ အဓိပါၸယ္မရွိေသာ ဖိတ္ေခၚနည္းဗ်ဴဟာ အင္မတန္ဟာသဆန္
  ေနသလို သူ႕ ရင္တြင္းစကားလဲ မျဖစ္နုိင္ပါဘူး
  ျပည္ပေရာက္ေနသူမ်ားကို နိုင္ငံေတာ္သစၥာေဖါက္ကဲ႕သို႕ ေျပာဆိုျပီး တိုင္းရင္းသားကာကြယ္ေရးတပ္ေတြကို သဘံု ေျပာက္က်ား အမ်ိဳးမိ်ဳးေသာ
  မေကာငး္သတင္းနဲ႕ ျပန္ေခၚေနတာ သူမို႕လိဳ႕ေျပာတာ
  လူဆိုယင္ေျပာထြက္မွာမဟုတ္ဘူးထင္တယ္ ။

  ( post တြင္ မေပၚေသာကြန္႔မန္႔ကို gmail မွ ကူးယူေဖာ္ၿပပါသည္။)

  ReplyDelete
 45. Anonymous has left a new comment on your post

  ေမာင္တင္ေအး(သရက္ေစ့)ရွင့္
  ထုိႏုိ္င္ငံကခိုင္းေသာအလုပ္ကိုလုပ္ေသာေၾကာင့္ထုိႏုိ္င္ငံကေပးေသာေဒၚလာက ျပည့္စုံမွဳ႕ကုိမေပးႏုိ္င္ပါ..ဘာေၾကာင့္လည္းဆိုေတာ့ အလုပ္လုပ္တဲ့ပင္ပန္းမွဳ.အဆင္မေျပျဖစ္မွဳ႕ေတြကုိ ဘာတစ္ခုမွမသိခ်င္ေယာင္ေဆာင္ျပီးကုိုယ့္လုပ္အား
  ခစစ္စစ္မွန္မွန္ထဲက ၁၀%ဆိုတဲ့မသာထာေရစာ အခြန္ေပးရတာ..ေခါင္းပုံျဖတ္ျပီး မ်ဳိးတူခ်င္းမုိက္ရုိင္းယုတ္မာတဲ့စိတ္ဓါတ္နဲ႕ ေနတဲ့သံရုံး၀န္ထမ္း
  ေလဆိပ္၀န္ထမ္း..အဲဒီအေၾကာင္းေတြက်ေတာ့ထည့္ေရးဖို႕ေမ့ေနတာလား
  မေရးရဲတာလား..ကိုယ့္ျပည္မွာေန..ကိုယ့္ျပည္အေၾကာင္းကို စကားျပန္လုပ္တာေတာင္အျပည့္အစုံနားမလည္..မေရးရဲ..မလုပ္ရဲတဲ့သူကေျပာတဲ့စကားဆိုတာ သဲထဲမွာ ေသးေပါက္ရင္မွ ေသးကြက္ထင္အုန္းမယ္..ေမြးရပ္ေျမက သရက္..လူကေတာ့သရက္ေစ့ေပါ့ေနာ္..ေျပာတတ္လို႕ေျပာခ်င္တယ္ဆိုရင္.ျမန္မာျပည္မွာေနတုန္းက မိဘမဲ့ျဖစ္လို႕ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း ဒီပလိုမာေလးတက္..အစုိးရအလုပ္ေလး၀င္..အေ၀းသင္ေလးတက္လို႕ ကိုယ့္ ၀မ္းကိုယ္ေက်ာင္းခဲ့ရုန္းခဲ့ရတုန္းက ဘယ္အစုိးရမွမေထာက္ပံ့ခဲ့ပဲ..ႏုိ္င္ငံျခားထြက္ျပီးအလုပ္လုပ္ေတာ့မွ ေလ်ာ္ေၾကးေတာင္းတာ ဘာေၾကာင့္လည္း..ဘာေတြေထာက္ပံ့ခဲလို႕လည္း..ေလ်ာ္ေၾကးမေပးလို႕နယ္မွာေနတဲ့ အေဒၚေတြကို ရဲကေငြညွစ္တာမိုက္ရုိင္းတာ ဘာေၾကာင့္လည္း ျမန္မာျပည္ျပန္တုိင္းအခြန္ေဆာင္ျပီးသားကိုေတာင္ ဘာညာအေၾကာင္းျပိး ၁၀ေဒၚလာရရ ၅ေဒၚလာရရ အရွက္မရွိေတာင္းယုံတင္မက တရား၀င္၁၀ေဒၚလာေပးရမယ္ဆုိုျပီးေတာင္းတာ ဘာေၾကာင့္လည္း. ႏုိ္င္ငံျခားမွာ ကေလးေမြးျပီးကေလးပတ္စပုိ႕လုပ္တာ စင္ကာပူသံရုံးကိုေရာ ျမန္မာသံရုံးကုိေရာ ဘာလို႕ပုိက္ဆံ၂ခါေပး၇တာလည္း..စင္ကာပူသံရုံးရဲ႕ေမာက္မာမွဳ႕ကိုမခံစားနုိ္င္လို႕ သူတို႕လက္ေ၀ခံ ေအးဂ်င့္ေတြကိုပုိက္ဆံေပးျပီး လုပ္ရတာေတြ ဘာေၾကာင့္လည္း..သိပ္ျပီးလူတတ္ၾကီးလုပ္ခ်င္တာေတြဆိုေမးခ်င္တာေတြအမ်ားၾကီး........... အရွက္မရွိသရက္ေစ့ေမာင္တင္ေအးေရ.....

  ( post တြင္ မေပၚေသာကြန္႔မန္႔ကို gmail မွ ကူးယူေဖာ္ၿပပါသည္။)

  ReplyDelete
 46. ေအာက္ဆံုးမွ ကြန္မန္႕ကေတာ္ေတာ္ေျပာင္ေျမာက္၏။ က်ေနာ္သာ ေမာင္တင္ေအး (သရက္ေစ့)သာဆိုလ်ွင္ ဖတ္ျပီးရွက္လြန္းလို႕ ဘေလာ့ကို တသက္မဖတ္ေတာ့ဟု ကိ်န္မိမည္ထင္၏။

  ReplyDelete
 47. Well said. Thanks. A similar one -
  http://shwenyein.blogspot.com/2011/02/blog-post_22.html
  Like this post as well.

  ReplyDelete
 48. ေဖာ္ျပပါေဆာင္းပါးကိုဖတ္ၿပီးတဲ႔ အခါမွာ ရင္ထဲတႏု႔ံႏံု႕ ျဖစ္ေနတဲ႔ ခံစားခ်က္ကို တင္ျပလို္က္ပါတယ္..
  ကၽြန္ေတာ႔ရဲ႕ ႏွစ္ဘက္မိဘႏွစ္ပါးဟာ လက္ရွိ အစိုးရတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနတဲ႔ ၀န္ထမ္းေတြပါ.. အဲဒီေတာ႔ ၀န္ထမ္းေလာကမွာ ျဖစ္ပ်က္ေနတာေတြကို မျမင္ခ်င္ဘဲျမင္ေနရ မၾကားခ်င္ဘဲၾကားေနရတာေတြ အမ်ားၾကီးပါပဲ..ျမန္မာျပည္၀န္ထမ္းေလာကမွာ အဆိုးရြားဆံုးျဖစ္ပ်က္ေနတာက အေပၚဖားေအာက္ဖိဆိုတဲ႔ ေပၚလစီပါ.. သက္ဆိုင္ရာ ၀န္ႀကီးေတြက တစ္ေနရာကို ၀င္ေရာက္ၾကည္႔ရႈစစ္ေဆးေတာ႔မယ္ဆိုရင္ အဲဒီေနရာက ၀န္ထမ္းေတြအားလံုး လက္ရွိလုပ္ေနတဲ႔ အလုပ္ကို ရပ္ဆိုင္းၿပီး ၀န္ႀကီးႀကိဳဆိုေရးအတြက္ အလုပ္ရႈပ္ၾကရေတာ႔တာပါပဲ.. ဒီၾကားထဲမွာ ၀န္ႀကီးတင္မကဘဲ ၀န္ႀကီးကေတာ္အျပင္ ၀န္ႀကီးသားသမီးေတြကပါ ခရီးစဥ္ေတြမွာ အစစ္ပါေလေတာ႔ သူတို႔ေတြရဲ႕ စားေရးေသာက္ေရးေတြကို လက္ေအာက္ငယ္သားေတြက တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ေပးရေတာ႔တာပါပဲ..

  ReplyDelete
 49. ဒီၾကားထဲမွာ ၀န္ႀကီးကေတာ္ေတြ ဇာခ်ဲ႕ရင္ ခ်ဲ႕တဲ႔အေလ်ာက္ လုပ္ကိုင္ေပးေနရတာကေတာ႔ လက္ေအာက္ခံ၀န္ထမ္းေတြနဲ႔ သူတို႔ရဲ႕ ဇနီးမယားေတြပါ..တခါတေလမ်ားဘယ္ေလာက္ေတာင္ဆိုးရြားသလဲဆိုရင္ ၀န္ႀကီးသမီးအိမ္သာသြားတာ ေနပူတယ္ဆိုလို႔ ဦးစီးအရာရွိမိန္းမက ေနာက္ကေနထီးနဲ႔လိုက္မိုးေပးရတာေတြ၊ ဘယ္လိုဟင္းမွ စားခ်င္တာဆိုလို႔ လက္ေအာက္ငယ္သားေတြက ခ်က္ျပဳတ္ၿပီးဧည္႔ခံရတာေတြဟာ မၾကားခ်င္မွအဆံုးပါဘဲ.. ဒီထက္ဆိုးရြားတဲ႔ အခ်က္ကေတာ႔ ၀န္ႀကီးနဲ႔ ၀န္ႀကီးကေတာ္ရဲ႕ ဖိနပ္ကိုေတာင္ခၽြတ္ေပးရတာေတြအထိပါ ပါပါတယ္.. ကၽြန္၀ယ္ရာ အဆစ္ပါတယ္ဆိုတဲ႔ စကားပံုလိုပါ.. အဲလိုမွ မလုပ္ေပးႏိုင္ရင္လည္း အညိဳညင္ခံရတာေတြ၊ ဖိႏွိပ္ခံရတာေတြကလည္း မၾကားခ်င္တဲ႔ အဆံုးပါ… ၀န္ႀကီးဆိုတဲ႔ ဂုဏ္သေရရွိလူႀကီးမင္းေတြသာ တကယ္တမ္းစဥ္းစားတတ္တဲ႔လူေတြဆိုရင္ ဒီလိုေလး စဥ္းစားၾကည္႔လို႔ရပါတယ္.. လက္ေအာက္ခံ ရံုးအကူေတြ၊စာေရးေတြရဲ႕ ၀င္ေငြဟာ ၀န္ႀကီးေတြ၊ ညႊန္မွဴးေတြရဲ႕ ၀င္ေငြေတြ လုပ္ပိုင္ခြင္႔ေတြနဲ႕ယွဥ္ရင္ အပံုတစ္ရာပံုတစ္ပံုမရွိပါဘူး.. အဲလိုရုန္းကန္ေနရတဲ႔ၾကားထဲမွာ ၀န္ႀကီးမိသားစုရဲ႕ ဧည္႔ခံၾကိဳဆုိေရးပါ တာ၀န္ယူရေတာ႔ သူတို႔ရဲ႕လခ ေလာက္ငွပါ႔မလားစဥ္းစားခ်င္စရာပါ.. သိပ္ေတာ႔လည္းစိတ္ပူစရာမရွိပါဘူး.. ဘာလိ္ု႔လဲဆိုေတာ႔ သူတို႔လည္း သူတို႔ႏုိင္စားလို႔ရတဲ႔ လူထုရယ္၊ သူတို႔လက္ေအာက္က သူေတြကို ရွိတဲ႔ရာထူး၊ပါ၀ါျပၿပီး အႏိုင္က်င္႔ရံုပါပဲ… အဲလိုနဲ႔ပဲ အေပၚဖားေအာက္ဖိ လမ္းစဥ္ေပၚထြန္းလာတာပါ.. အဲဒီေတာ႔ မ်ိဳးဆက္သစ္ကို ေဖာ္လံဖား(အလုပ္လုပ္စရာမလို၊ ဖားတတ္ဖို႔သာလိုသည္) ဆိုတဲ႔ လမ္းမွားေရာက္ေအာင္ ပို႔တဲ႔သူေတြဆိုတာ ႏိုင္ငံထဲမွာရွိတဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္သူလူတန္းစားေတြလို႔ေျပာရင္ မွားမယ္မထင္ပါဘူး…

  ReplyDelete
 50. ခုခ်ိန္ထိေတာ႔ ႏိုင္ငံသားေျပာင္းပစ္လိုက္ဖို႔ကိုေတာ႔မေတြးမိေသးပါဘူး… ကၽြန္ေတာ္ အႏွစ္ ၂၀ ေက်ာ္ေလာက္ေနခဲ႔တဲ႔ ကၽြန္ေတာ႔အိမ္(ျမန္မာျပည္)မွာ ျပန္ၿပီးလုပ္ေပးစရာေတြ အမ်ားႀကီးက်န္ပါေသးတယ္…. အုတ္တစ္ခ်ပ္တည္းနဲ႔ တိုက္တံတိုင္းေတြမျဖစ္ေပမယ္႔ တံတိုင္းႀကီးေတြကို အုတ္ခ်ပ္ေတြအမ်ားႀကီးနဲ႔စုစည္းၿပီး တည္ေဆာက္ခဲ႔ၾကတာပါ..

  ReplyDelete